Jak połączyć dane z innej karty w Arkuszach Google

Arkusze kalkulacyjne to świetne narzędzie, gdy mamy do czynienia z dużymi ilościami danych. Gdy informacje rozchodzą się na kilka arkuszy, śledzenie zmian wprowadzanych z karty na kartę może być nieco trudne. Na szczęście Arkusze Google mają możliwość łączenia danych w arkuszach roboczych za pomocą odpowiednich funkcji.

Pokażemy Ci, jak połączyć dane z innej karty w Arkuszach Google i jak dynamicznie łączyć informacje w całym projekcie.

Jak połączyć dane z innej karty w Arkuszach Google na komputerze z systemem Windows, Mac lub Chromebook?

Jeśli korzystasz z Arkuszy Google na komputerze, możesz połączyć dane między kartami, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do Arkuszy Google i dokumentu, do którego chcesz dodać linki, lub utwórz nowy arkusz.

 2. Kliknij komórkę, w której chcesz utworzyć łącze, a następnie wpisz znak równości =.

 3. Wpisz numer arkusza i komórkę, którą chcesz połączyć. Na przykład, jeśli chcesz połączyć pierwszą komórkę na drugim arkuszu, zostanie ona zapisana jako Arkusz2!A1. Komórka A2 na arkuszu 3 zostanie zapisana jako Arkusz3!A2. Pamiętaj, że składnią będzie numer arkusza, po którym następuje wykrzyknik, a następnie numer komórki.

 4. Jeśli arkuszowi nadano nazwę, wpisz nazwę arkusza w pojedynczych cudzysłowach. Na przykład, jeśli chcesz połączyć komórkę B2 arkusza o nazwie DANE, wówczas składnia funkcji będzie wyglądać tak: „DANE”!B2.

 5. Jeśli chcesz zaimportować wiele komórek, będziesz musiał wpisać zakres do swojej funkcji. Na przykład, jeśli chcesz połączyć dane z arkusza 2 z danymi z komórek od C1 do C10, funkcja będzie wyglądać tak: =Arkusz2!C1:C10. Pamiętaj, że nie spowoduje to skopiowania wszystkich danych z wielu komórek do jednej komórki. Skopiuje tylko komórki względem położenia innych połączonych danych. Na przykład, jeśli chcesz użyć funkcji = Arkusz2!C1:C10 i wkleić ją w komórce A2, skopiuje ona tylko wartość komórki w arkuszu 2 komórka C2. Jeśli wkleisz tę formułę na A3, będzie ona odzwierciedlać tylko dane z arkusza 2, C3 itd.

 6. Jeśli pojawi się błąd #REF, oznacza to, że adres, z którym się łączysz, nie istnieje lub Twoja składnia zawiera błąd. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś nazwę arkusza lub komórki.

Jeśli chcesz uniknąć błędów pisowni w arkuszu, możesz kliknąć komórkę, którą chcesz połączyć. Aby to zrobić:

 1. Kliknij komórkę, w której chcesz utworzyć łącze, a następnie wpisz =.

 2. Kliknij arkusz, który chcesz połączyć w menu poniżej, a następnie kliknij komórkę, którą chcesz połączyć, i naciśnij klawisz Enter.

 3. Jeśli zrobiłeś to poprawnie, powinieneś zostać automatycznie przekierowany do arkusza, w którym umieściłeś link.

 4. Jeśli chcesz skopiować zakres wartości, kliknij i przeciągnij myszą, aż zaznaczysz wszystkie komórki, które chcesz połączyć.

Jak połączyć dane z innej karty w Arkuszach Google na iPhonie

Podobną funkcję można wykonać podczas korzystania z Arkuszy Google na iPhonie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz mobilną aplikację Arkusze Google.
 2. Otwórz istniejący arkusz lub utwórz nowy.
 3. Przejdź do arkusza, w którym chcesz umieścić łącze, i wybierz komórkę, w której chcesz umieścić ten link.
 4. Wpisz =
 5. Wpisz nazwę arkusza, a następnie wykrzyknik. Jeśli arkuszowi nadano nazwę lub zawiera spacje, wpisz nazwę w pojedynczych cudzysłowach. Na przykład, jeśli arkusz ma nazwę DATA SHEET, funkcja będzie miała postać =’DATA SHEET’!
 6. Wpisz komórkę lub zakres komórek, które chcesz zaimportować. Na przykład, jeśli chcesz zaimportować komórki B1 do B10 na arkuszu 2, wpiszesz formułę =Arkusz2!B1:B10. Jeśli wprowadzasz arkusz ze spacjami lub nazwami, jak w powyższym przykładzie, składnia będzie wyglądać tak: „ARKUSZ DANYCH”!B1:B10.

Jak połączyć dane z innej karty w Arkuszach Google na urządzeniu z Androidem

Proces łączenia danych z jednego arkusza do drugiego w Androidzie jest podobny do procesu jak na iPhonie. Jeśli chcesz, aby Twoje arkusze były połączone, wykonaj czynności podane powyżej dla iPhone'a.

Łączenie danych z komórek w tym samym arkuszu

Jeśli chcesz połączyć komórki ze sobą na tym samym arkuszu, proces jest bardzo podobny do tych podanych powyżej. Jest to przydatne narzędzie, jeśli chcesz odwoływać się do innych komórek w formule lub jeśli chcesz, aby dane zmieniały się dynamicznie po zmianie poszczególnych wartości komórek. Aby to zrobić, na komputerze stacjonarnym lub telefonie komórkowym, wykonaj następujące czynności:

 1. W otwartych Arkuszach Google wybierz komórkę, w której chcesz umieścić odwołanie, a następnie wpisz =.
 2. Wpisz komórkę lub zakres komórek, które chcesz połączyć, kliknij lub kliknij i przeciągnij komórki.

 3. Jeśli pojawi się błąd #REF, sprawdź, czy wystąpił błąd ortograficzny lub interpunkcyjny.

Ta sztuczka jest przydatna podczas tworzenia dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych, ponieważ możesz umieścić wiele wartości w poszczególnych komórkach, a następnie ukryć te komórki. Oznacza to, że każdy, kto korzysta z arkusza kalkulacyjnego, musi zobaczyć tylko odpowiednie dane bez konieczności patrzenia na wartości ukrytych komórek. Zmiana wartości konkretnej komórki będzie odzwierciedlać każdą komórkę, która ma w niej link.

Łączenie danych z całkowicie oddzielnego pliku

Dzięki Arkuszom Google nie ograniczasz się do korzystania z danych z jednego pliku. Istnieje sposób na zaimportowanie danych z innych plików do arkusza kalkulacyjnego. Oznacza to, że wszelkie zmiany wprowadzone w tym pliku zostaną odzwierciedlone również w połączonym arkuszu kalkulacyjnym. Można to zrobić za pomocą funkcji IMPORTRANGE.

To konkretne polecenie jest jednak dostępne tylko w komputerowej wersji Arkuszy Google. Jeśli korzystasz z danych z telefonu komórkowego, zapisz swoją pracę w chmurze, a następnie otwórz pliki na komputerze. Aby skorzystać z funkcji IMPORTRANGE, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Arkusze Google.
 2. Otwórz zarówno plik, który chcesz zaimportować, jak i plik, z którym chcesz połączyć dane.

 3. Zaznacz plik, z którego chcesz skopiować dane. Kliknij pasek adresu powyżej i skopiuj cały adres. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Kopiuj lub użyć skrótu Ctrl + C.

 4. Zaznacz plik, do którego chcesz skopiować dane. Wybierz komórkę, od której rozpocznie się import danych. Kliknij komórkę, a następnie wpisz = IMPORTRANGE.

 5. Wpisz otwarty nawias „(”, a następnie wklej skopiowany adres w podwójnych cudzysłowach. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć Wklej lub użyć skrótu Ctrl + V, aby dokładnie skopiować adres.
 6. Wpisz przecinek „”, a następnie wpisz arkusz i zakres komórek z pliku, który chcesz skopiować. Te wartości również powinny być w cudzysłowie. Na przykład, jeśli chcesz skopiować komórki arkusza 1 od A1 do A10 z pliku, napiszesz w „Arkusz1!A1:A10”. Jeśli nazwa arkusza została zmieniona lub zawiera spacje, nie trzeba wpisywać pojedynczych cudzysłowów w podwójnych cudzysłowach. Wpisz zamknięty nawias „)”.

 7. Naciśnij enter. Jeśli masz poprawną składnię, zobaczysz ładowanie informacji. Jeśli zobaczysz błąd z napisem Ładowanie, po prostu odśwież arkusz lub zamknij arkusz, a następnie otwórz go ponownie. Jeśli zobaczysz błąd #REF, sprawdź pisownię adresu albo cytaty lub przecinki. Błędy #REF zwykle oznaczają coś złego w składni. Jeśli pojawi się błąd #VALUE, oznacza to, że Arkusze Google nie mogą znaleźć pliku, który łączysz. Sam adres może być błędny lub plik został przypadkowo usunięty.

Dodatkowe często zadawane pytania

Poniżej znajduje się jedno z najczęściej zadawanych pytań, gdy pojawiają się dyskusje dotyczące łączenia danych w Arkuszach Google:

Czy można tego użyć do pobrania informacji z zupełnie innego Arkusza Google? A może musi znajdować się w tym samym arkuszu kalkulacyjnym?

Jak wspomniano powyżej, dane mogą pochodzić z tego samego arkusza roboczego lub z innego pliku. Różnica polega na tym, że musisz użyć funkcji IMPORTRANGE dla danych z arkusza zewnętrznego, a nie po prostu użyć znaku równości „=” dla danych w arkuszu.

Pamiętaj jednak, że jeśli korzystasz z pliku zewnętrznego, jeśli plik zostanie usunięty, we wszystkich komórkach z funkcją IMPORTRANGE zostanie wyświetlony błąd #REF lub #VALUE, co oznacza, że ​​Arkusze Google nie mogą znaleźć danych, które są połączone.

Eliminowanie zajętości

Dynamiczne arkusze kalkulacyjne to świetne narzędzie dla tych, którzy mają do czynienia z dużą ilością danych. Automatyczne aktualizowanie wszystkich powiązanych tabel eliminuje całą pracę wymaganą przy zmianie nadmiarowych informacji. Umiejętność łączenia danych z innej karty w Arkuszach Google zwiększa wydajność i produktywność. Wszystko, co ogranicza niepotrzebną redundancję, jest zawsze plusem.

Czy znasz inne sposoby łączenia danych z różnych kart w Arkuszach Google? Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.