Jak utworzyć hiperłącze do Arkuszy Google

Widzisz je wszędzie – w różnych artykułach, które chcą zamieścić więcej informacji lub odnośników, nawet w dokumentach MS Word. Tak, oczywiście hiperlinki są możliwe w Arkuszach Google. Umożliwia szybki dostęp do strony internetowej, a nawet do zewnętrznego folderu lub pliku.

Jak utworzyć hiperłącze do Arkuszy Google

Dodawanie hiperłączy w Arkuszach Google jest bardzo proste. Mimo to hiperłącza to coś więcej, niż na pierwszy rzut oka. Oto, jak dodać hiperłącza do Arkuszy Google i jak najlepiej je wykorzystać.

Dodawanie hiperłączy

Niezależnie od tego, czy chcesz połączyć konkretną komórkę w arkuszu kalkulacyjnym z łączem zewnętrznym, czy z plikiem/folderem na komputerze, zasada pozostaje taka sama. Istnieje jednak więcej niż jeden sposób wstawiania hiperłączy w Arkuszach Google.

Najprostszym, ale niekoniecznie najszybszym sposobem wstawienia hiperłącza jest wybranie wybranej komórki i przejście do Wstawić w górnej sekcji menu i wybierz Wstaw link opcja. Z drugiej strony możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy wybraną komórkę i przejść do Wstaw link w rozwijanym menu. Najprostszą opcją byłoby tutaj użycie Ctrl + K skrót.

Niezależnie od wybranej metody pojawi się to samo menu z monitem o wprowadzenie zewnętrznego łącza do witryny internetowej, strony internetowej lub zewnętrznego pliku/folderu. Wklej link wewnątrz Połączyć pole i wybierz Zastosować lub uderz Wchodzić.

Teraz zobaczysz, że komórka tekstowa, o której mowa, zmieniła kolor na niebieski, a pod nią znajduje się podkreślenie. Oznacza to, że tekst prowadzi teraz do konkretnego adresu internetowego. Aby przejść do tej strony internetowej / pliku / folderu, najedź kursorem na komórkę, a pojawi się wyskakujące okienko. Kliknij link w wyskakującym okienku, a w przeglądarce otworzy się nowa karta, która przeniesie Cię do połączonego miejsca docelowego.

Korzystanie z formuły HIPERŁĄCZA

Możesz też użyć formuły, aby dodać hiperłącze do dowolnej komórki w arkuszu kalkulacyjnym. To zdecydowanie nie jest najłatwiejszy, najprostszy sposób na załatwienie spraw. Jeśli jednak ćwiczysz dodawanie formuł do Arkuszy Google (co jest jedną z jego głównych zalet), możesz również użyć jednego do dodania hiperłącza.

Formuła hiperłącza jest dość prosta: „=HIPERLINK([URL];[tekst komórki]”. URL to dokładny adres internetowy, do którego ma prowadzić link w komórce. Tekst komórki to tekst, który ma być wyświetlany jako tekst w komórce arkusza kalkulacyjnego. Jeśli więc chcesz, na przykład, mieć wpis w komórce z tekstem „Wyszukiwarka” i chcesz, aby zawierał link do Google, oto jak powinna wyglądać Twoja funkcja:

=HYPERLINK(„//www.google.com”, „Wyszukiwarka”)

Efekt tej formuły jest dokładnie taki sam, jak przy łączeniu za pomocą Ctrl + K skrót. Mimo to standardowa metoda hiperłącza nie zmienia formuły w Arkuszach Google, więc jest to.

Hiperłącze innego arkusza

Jeśli pracujesz z wieloma arkuszami w jednym dokumencie Arkuszy Google (co jest bardziej niż prawdopodobne), możesz chcieć, aby informacja prowadziła do innego arkusza. Tak, jest to bardzo wykonalne w Arkuszach Google za pomocą funkcji hiperłącza.

Aby to zrobić, otwórz okno hiperłącza za pomocą jednej z wyżej wymienionych metod (metoda formuły nie zadziała, ponieważ oba arkusze będą miały ten sam adres URL). w Połączyć pola, zobaczysz Arkusze w tym arkuszu kalkulacyjnym opcja. Rozwiń go, klikając go. Tutaj będziesz mógł wybrać arkusz, do którego chcesz utworzyć hiperłącze w danej komórce.

Teraz wybrany tekst komórki zmieni kolor na niebieski i podkreślony. Najedź na niego i kliknij lewym przyciskiem myszy link do arkusza, a natychmiast zostaniesz przeniesiony do tego konkretnego arkusza w dokumencie Arkuszy Google. Arkusz nie otworzy się w nowej karcie, ale jeśli chcesz, możesz kliknąć link środkowym przyciskiem.

Hiperłącze do innego dokumentu Arkuszy Google

Nie, nie ma specjalnej opcji, która pozwalałaby na hiperłącze do innego dokumentu Arkuszy Google. W rzeczywistości jest to znacznie prostsze. Kiedy się nad tym zastanowisz, każdy dokument Arkuszy Google ma swój własny adres URL, prawda? Cała usługa jest oparta na Internecie i możesz mieć dostęp do dokumentu Arkuszy innym osobom, o ile im dasz do niego dostęp.

Cóż, w ten sposób możesz hiperlinkować konkretną komórkę Arkuszy Google i doprowadzić ją do zupełnie innego dokumentu Arkuszy Google. Wystarczy skorzystać z dowolnej z wyżej wymienionych metod i wprowadzić adres URL danego dokumentu.

Pamiętaj jednak, że tylko użytkownicy z uprawnieniami dostępu do dokumentu, do którego prowadzi link, będą mogli uzyskać do niego dostęp.

Hiperłącze do zakresu komórek

Bardzo przydatną opcją hiperłącza jest ta, w której można ustawić zakres komórek, które będą automatycznie podświetlane po przejściu do hiperłącza w komórce. Jest to przydatna opcja odniesienia. Jest często używany, gdy chcesz rozwinąć dane w komórce. Załóżmy na przykład, że komórka informuje, ilu amerykańskich sportowców bierze udział w zawodach. Możesz połączyć tę komórkę, aby faktycznie prowadzić do listy nazwisk tych sportowców w tym samym arkuszu kalkulacyjnym. Oto jak utworzyć hiperłącze do zakresu komórek.

Wybierz konkretną komórkę, do której chcesz utworzyć hiperłącze, i wejdź do menu hiperłącza, tak jak wcześniej (nie używając formuły). W wyskakującym oknie dialogowym zobaczysz Wybierz zakres komórek do połączenia opcja. Użyj typowej logiki Arkuszy Google/MS Excel, aby ustawić zakres. Uderzyć ok i wtedy Zastosować. Teraz, aby to przetestować, najedź kursorem na komórkę z hiperłączem i wybierz łącze. Wyznaczony zakres komórek powinien zostać podświetlony automatycznie.

Hiperłącza w Arkuszach Google

Chociaż akcja hiperłącza jest prosta, możesz być dość kreatywny. Istnieją różne sposoby dodawania hiperłącza i są różne rodzaje rzeczy, do których może prowadzić sam link. W każdym razie wszystko opiera się na tej samej filozofii.

Czy ten przewodnik pomógł Ci utworzyć hiperłącze do komórki w dokumencie Arkuszy Google? Nauczyłeś się czegoś, czego wcześniej nie wiedziałeś? Możesz dodać swoje przemyślenia lub zadać pytania w sekcji komentarzy poniżej.