Jak przekierować porty

Przekierowanie portów to sposób na kierowanie przychodzącego i wychodzącego ruchu danych między siecią domową a serwerami zdalnymi. Aby połączyć się z Internetem, każde urządzenie używa unikalnego adresu IP, który ma wiele portów, z którymi nawiązuje komunikację.

Ze względów bezpieczeństwa każdy router obsługujący tego rodzaju komunikację wykorzystuje tylko wybrane porty do świadczenia niezbędnych usług. Jeśli chcesz otworzyć port dla serwera gier online lub określonej aplikacji, musisz utworzyć nową regułę przekierowania portów na routerze.

Jak przekazywać porty w systemie Windows 10

Dodawanie reguły przekierowania do komputera z systemem Windows 10 odbywa się za pomocą menu Zabezpieczenia systemu Windows. Aby dodać regułę niestandardową, wykonaj poniższe czynności.

 1. Kliknij przycisk logo Windows w lewym dolnym rogu ekranu.

 2. Kliknij ikonę Ustawienia. To ten, który wygląda jak trybik, tuż nad logo Windows.

 3. W menu „Ustawienia” kliknij „Aktualizacja i zabezpieczenia”.

 4. Z menu po lewej stronie kliknij "Zabezpieczenia systemu Windows".

 5. Kliknij „Zapora sieciowa i ochrona sieci” w oknie głównym.

 6. Otworzy się osobne okno „Zabezpieczenia systemu Windows”. Kliknij "Ustawienia zaawansowane" w dolnej części okna głównego.

 7. Może pojawić się okno „Kontrola konta użytkownika” z prośbą o potwierdzenie tej akcji. Kliknij „Tak”.
 8. Teraz otwiera się osobne menu zatytułowane „Zapora systemu Windows Defender z zaawansowanymi zabezpieczeniami”.

 9. Kliknij "Reguły przychodzące" w menu po lewej stronie. W głównej części okna powinieneś zobaczyć różne reguły, które już masz w swoim systemie.

 10. Kliknij „Nowa reguła…” z menu po prawej stronie.

 11. Otworzy się okno „Kreator nowej reguły ruchu przychodzącego”. Kliknij „Typ reguły” w lewym menu.

 12. Zaznacz opcję „Port” na głównym ekranie i kliknij „Dalej”.

 13. W zależności od protokołu, którego chcesz użyć, zaznacz przycisk radiowy „TCP” lub „UDP”.

 14. Sprawdź przycisk radiowy „Określone porty lokalne”.

 15. Teraz wprowadź numer portu, którego chcesz użyć. Jeśli planujesz używać więcej niż jednego portu, możesz to również określić. Aby wprowadzić zakres portów, wprowadź pierwszy i ostatni port z zakresu i oddziel je myślnikiem. Na przykład możesz wpisać 5000-5010. Aby użyć portów, które nie są w kolejności, po prostu oddziel je przecinkiem – 80, 443. Oczywiście możesz je również połączyć, wprowadzając na przykład 80, 443, 5000-5010.

 16. Po zdefiniowaniu portów kliknij "Dalej".

 17. Zaznacz opcję „Zezwól na połączenie” i kliknij „Dalej”.

 18. Teraz wybierz typy sieci, do których chcesz zastosować tę regułę. Możesz wybrać każdą z następujących opcji: Domena, Prywatne, Publiczne. Należy pamiętać, że zezwolenie na działanie reguły przekierowania w sieciach publicznych może zagrozić bezpieczeństwu komputera.

 19. Po wykonaniu tej czynności kliknij "Dalej".

 20. W ostatnim kroku wprowadź nazwę nowej reguły. Możesz również dodać opis, aby wiedzieć, w jakim celu go utworzyłeś.

 21. Kliknij „Zakończ”.

 22. Teraz twoja nowa reguła przekierowania portów pojawi się na liście istniejących reguł.

Jeśli w dowolnym momencie chcesz wyłączyć tę regułę, po prostu wybierz ją z listy i kliknij "Wyłącz regułę" z menu po prawej stronie.

Jak przekazywać porty do gry Minecraft

Domyślnie Minecraft używa portu 25565 do komunikacji z serwerami gry. Aby przekazać ten port, musisz to zrobić za pośrednictwem strony administratora routera.

 1. Otwórz przeglądarkę na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

 2. W pasku adresu wpisz 192.168.1.1, aby otworzyć stronę logowania administratora routera.

 3. Na stronie logowania wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

 4. Po otwarciu strony głównej routera zlokalizuj opcję przekierowania portów i kliknij (lub dotknij) ją. Opcja, której szukasz, powinna brzmieć „Przekazywanie portów” lub „Przekazywanie”. W zależności od producenta routera tę opcję możesz znaleźć w menu po lewej stronie lub w zakładkach u góry ekranu. Jeśli nie widzisz go na stronie głównej, być może jest ukryty w niektórych menu. Wypróbuj „Ustawienia”, „Ustawienia zaawansowane” lub coś podobnego. Jeśli nadal nie możesz go znaleźć, może być konieczne zapoznanie się z instrukcją obsługi routera.

 5. Gdy znajdziesz się w menu Port Forwarding, musisz utworzyć nową regułę przekierowania portów. W celu późniejszego odniesienia możesz na przykład nazwać regułę „Minecraft”.

 6. Teraz wprowadź numer 25565 w polu „Port serwisowy”.

 7. Ponownie wprowadź ten sam numer w polu „Port wewnętrzny”.

 8. W polu „Adres IP” wprowadź statyczny adres IP komputera. Jeśli nie znasz swojego statycznego adresu IP, po prostu wpisz w Google „jaki jest mój adres IP”, a pojawi się on jako pierwszy wpis w wynikach wyszukiwania.

 9. Z menu rozwijanego „Protokół” wybierz „TCP”.

 10. Jeśli w menu znajduje się pole "Stan", ustaw je na "Włączone".

 11. Teraz kliknij / naciśnij przycisk "Zapisz", aby potwierdzić zmiany w właśnie utworzonej regule przekazywania "Minecraft".

 12. Gdy to zrobisz, router może się zresetować, więc poczekaj, aż ponownie wróci do trybu online. Jeśli nie stanie się to automatycznie, może być konieczne zresetowanie go ręcznie, naciskając fizyczny przycisk restartu na routerze. Niektóre modele routerów mogą nie mieć przycisku resetowania, co oznacza, że ​​musisz go wyłączyć, a następnie ponownie włączyć.

Jak przekierować porty na routerze Netgear

Routery Netgear korzystają z zastrzeżonej aplikacji NETGEAR genie, aby uzyskać dostęp do ustawień routera.

 1. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze podłączonym do routera Netgear.

 2. W pasku adresu wpisz następujący adres URL: //www.routerlogin.com.

 3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, których używasz do logowania się do NETGEAR genie. Jeśli nie zmieniłeś jeszcze hasła, możesz użyć domyślnych parametrów. Nazwa użytkownika to „admin”, a hasło to „password”.
 4. Po zalogowaniu się na stronie głównej programu NETGEAR genie kliknij opcję „Zaawansowane”.

 5. Następnie kliknij "Ustawienia zaawansowane".

 6. Wybierz „Przekierowanie portów… Wyzwalanie”.

 7. Zaznacz pole obok „Przekierowanie portów”.

 8. Kliknij „Dodaj usługę niestandardową”.

 9. W polu „Nazwa usługi” po prostu wpisz nazwę, której chcesz użyć dla tej reguły.
 10. Z menu rozwijanego w obszarze Typ usługi wybierz wpis „TCP/UDP”.
 11. W polu „Zewnętrzny port początkowy” wpisz numer portu, którego chcesz używać dla swojej usługi.
 12. Jeśli Twoja usługa korzysta z jednego portu, „Zewnętrzny port końcowy” powinien również zawierać ten sam port, który został użyty we wpisie „Zewnętrzny port początkowy”. Jeśli korzysta z zakresu wielu portów, wprowadź ostatni numer portu z zakresu.
 13. Jeśli używasz tego samego numeru portu dla portów wewnętrznych, co w przypadku portów zewnętrznych, zaznacz pole wyboru obok pozycji "Użyj tego samego zakresu portów dla portu wewnętrznego". Aby używać innych portów wewnętrznych niż te, których używasz do portów zewnętrznych, nie zaznaczaj tego pola.
 14. Aby ustawić różne porty wewnętrzne, zdefiniuj je w polach „Internal Initial Port” i „Internal Ending Port”.
 15. W polach „Wewnętrzny adres IP” wprowadź statyczny adres IP komputera. Możesz również użyć adresu IP sugerowanego w tabeli poniżej tego pola, wybierając przycisk radiowy obok niego.
 16. Na koniec kliknij zielony przycisk „Zastosuj” u góry menu.
 17. Teraz nowa reguła pojawi się na liście reguł w menu „Przekierowanie portów/Wyzwalanie portów”.

Jak przekierować porty na routerze widma

Spectrum TV współpracuje z wieloma markami i modelami routerów. Jednym z najpopularniejszych, które sugeruje Spectrum, jest Netgear. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji przekierowania portów z routerami Netgear, zapoznaj się z sekcją powyżej.

Jeśli masz router innego producenta, możesz zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z urządzeniem. Tam powinieneś być w stanie znaleźć szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania przekierowania portów.

Jak przekierować porty na routerze Xfinity

Najłatwiejszym sposobem skonfigurowania przekierowania portów na routerze Xfinity jest dedykowana aplikacja Xfinity.

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź następujący adres: //xfinity.com/myxfi.
 2. Kliknij kartę „Połącz”.
 3. Pod nazwą połączenia Wi-Fi kliknij "Zobacz sieć".
 4. W sekcji "Więcej opcji" kliknij "Ustawienia zaawansowane".
 5. Kliknij „Przekierowanie portów”.
 6. Kliknij „Dodaj przekierowanie portów”.
 7. Z rozwijanego menu podłączonych urządzeń wybierz to, dla którego chcesz skonfigurować przekierowanie portów. Pamiętaj, że jeśli urządzenie, którego chcesz użyć, nie pojawia się na liście, prawdopodobnie jest to spowodowane brakiem połączenia z siecią. W takim przypadku wystarczy podłączyć urządzenie i ponownie załadować tę stronę.
 8. Kliknij „Konfiguracja ręczna”.
 9. To menu umożliwia wprowadzenie numeru portu lub zakresu numerów, których chcesz użyć, zdefiniowanie protokołów, których chcesz używać, oraz sprawdzenie, czy adres IP jest poprawny.
 10. Gdy już to wszystko ustawisz, kliknij "Zastosuj zmiany" i to wszystko.

Jak przekierować porty na routerze ATT

Ponieważ ATT współpracuje z wieloma markami i modelami routerów różnych producentów, najlepiej odwiedzić jego stronę internetową dotyczącą przekierowania portów. Po otwarciu strony zobaczysz menu rozwijane, z którego możesz wybrać dokładny model routera, którego używasz. Po wybraniu routera strona zostanie ponownie załadowana.

Teraz przewiń w dół do sekcji „Skonfiguruj przekierowanie portów” i kliknij „Pokaż więcej” na końcu sekcji. Spowoduje to rozszerzenie instrukcji, umożliwiając wykonywanie ich krok po kroku.

Jak przekazywać porty na konsoli PlayStation 4?

Aby poprawić wrażenia z gry online na PlayStation 4, możesz dodać reguły przekierowania portów, aby umożliwić płynne połączenie z serwerami gier. Aby to zrobić, po prostu wykonaj poniższe czynności.

 1. Na ekranie głównym PlayStation 4 przewiń do opcji „Ustawienia”.
 2. Przewiń w dół do sekcji „Sieć” i wybierz ją.
 3. Teraz wybierz „Wyświetl stan połączenia”.
 4. Tutaj będziesz mógł zobaczyć adresy IP i MAC swojej konsoli. Zapisz je na przyszłość.
 5. Teraz zaloguj się na stronie administracyjnej routera. Najlepiej zrobić to na komputerze lub smartfonie za pomocą przeglądarki internetowej. Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
 6. Po otwarciu strony głównej administracji routera znajdź menu przekierowania portów.
 7. Teraz utwórz nową regułę przekierowania portów dla protokołu TCP. Tutaj musisz dodać swój adres IP PS4 i prawdopodobnie również jego adres MAC. Dodaj również następujące porty: 80, 443, 3478, 3479 i 3480.
 8. Teraz utwórz kolejną regułę przekierowania portów, tym razem dla protokołu UDP. Ponownie dodaj adresy IP i MAC (jeśli są wymagane) oraz wprowadź numery portów 3478 i 3479.
 9. Zapisz zmiany w nowej regule i uruchom ponownie router.

Udane przekazywanie

Mamy nadzieję, że teraz wiesz, jak włączyć niestandardowe przekierowanie portów na praktycznie każdym urządzeniu lub routerze, z którego możesz korzystać. Umożliwi to nawiązanie komunikacji między różnymi komputerami lub serwerami. Należy również pamiętać, że przekierowanie portów w sieciach publicznych może zagrozić bezpieczeństwu online urządzenia lub systemu. Dlatego tak ważne jest, aby mieć pewność, jak to robisz i w jakim celu.

Udało Ci się nawiązać połączenie przez określony port? W jakim celu robisz to najczęściej? Podziel się swoimi doświadczeniami w sekcji komentarzy poniżej.