Jak zmienić sieć Wi-Fi z publicznej na prywatną w systemie Windows 10?

Jeśli chcesz zabezpieczyć sieć domową lub biurową, zmieniając ustawienie połączenia sieci bezprzewodowej na prywatne, w tym artykule dowiesz się, jak to zrobić w systemie Windows 10.

Ponadto omówimy, jak zmienić ustawienie w sieci przewodowej i korzystać z metod PowerShell i Edytora rejestru. Nasza sekcja FAQ zawiera wskazówki dotyczące najłatwiejszego sposobu zabezpieczenia połączenia internetowego.

Przełącz się z sieci publicznej na prywatną za pomocą ustawień Wi-Fi

Aby zmienić swoją sieć z publicznej na prywatną przy użyciu ustawień Wi-Fi:

 1. Kliknij ikonę sieci Wi-Fi, znajdującą się po prawej stronie paska zadań.

 2. Wybierz "Właściwości" w sieci Wi-Fi, z którą jesteś połączony.

 3. Z „Profilu sieciowego” wybierz „Prywatny”.

Przełącz się z sieci publicznej na prywatną za pomocą ustawień sieci Ethernet LAN

Aby zmienić swoją sieć z publicznej na prywatną za pomocą ustawień sieci Ethernet LAN:

 1. Otwórz „Ustawienia” z menu Start.

 2. Wybierz opcję „Ustawienia sieci i Internetu”.

 3. Wybierz „Ethernet”.

 4. Kliknij nazwę swojego połączenia.

 5. Wybierz „Prywatne”.

Przełącz się z sieci publicznej na prywatną za pomocą Regedit

Aby zmienić lokalizację sieciową z publicznej na prywatną za pomocą Edytora rejestru:

 1. Aby uruchomić pole Uruchom, naciśnij „Windows + R”.
 2. Rodzaj "regedit’ następnie wprowadź.

 3. W lewym okienku Edytora rejestru przejdź do następującego klucza:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles

 4. W lewym okienku rozwiń klawisz "Profile".

 5. Kliknij podklucze, aby znaleźć „Nazwa profilu”, która odpowiada nazwie bieżącego połączenia sieciowego.

 6. Po znalezieniu odpowiedniego podklucza w prawym okienku kliknij dwukrotnie "Kategoria" i edytuj "DWORD" w następujący sposób:

  Publiczne: 0, Prywatne: 1, Domena: 2.

 7. Aby zastosować nową lokalizację sieciową, uruchom ponownie komputer.

Przełącz się z sieci publicznej na prywatną za pomocą PowerShell

Aby zmienić ustawienia sieciowe z publicznych na prywatne za pomocą PowerShell, najpierw włącz dostęp administratora:

 1. Kliknij „Start”, a następnie wpisz „CMD”.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Wiersz polecenia”, a następnie wybierz „Uruchom jako administrator”.

 3. Aby nadać uprawnienia administratora, możesz zostać poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła administratora.
 4. Rodzaj: administrator użytkowników sieci /aktywny:tak, a następnie naciśnij „Enter”.

Teraz uruchom PowerShell, a następnie:

 1. Aby wyświetlić nazwę i właściwości bieżącego połączenia sieciowego, wklej lub wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij „Enter:”

  Get-NetConnectionProfile

 2. Aby zmienić lokalizację sieciową z publicznej na prywatną, wpisz następujące polecenie — zastępując „Nazwa sieci” nazwą swojej sieci:

  Set-NetConnectionProfile -Name "NetworkName" -NetworkCategory Private

  • Aby zmienić swoją lokalizację sieciową z powrotem na publiczną:

   Set-NetConnectionProfile -Name "Nazwa sieci" -NetworkCategory Public

Przełącz sieć publiczną na prywatną za pomocą rejestru

Notatka: Pojedynczy błąd w Edytorze rejestru może spowodować uszkodzenie całego systemu, więc rozważ wcześniejsze utworzenie kopii zapasowej. Po otwarciu Edytora rejestru kliknij „Plik”> „Eksportuj”, aby zapisać kopię zapasową w bezpiecznej lokalizacji. Jeśli coś pójdzie nie tak, możesz zaimportować kopię zapasową.

 1. Aby uruchomić pole Uruchom, naciśnij „Windows + R”.
 2. Rodzaj "regedit”, a następnie wejdź.

 3. W lewym okienku Edytora rejestru przejdź do następującego klucza:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles

 4. W lewym okienku rozwiń klawisz "Profile".

 5. Kliknij podklucze, aby znaleźć „Nazwa profilu”, która odpowiada nazwie bieżącego połączenia sieciowego.

 6. Po znalezieniu odpowiedniego podklucza w prawym okienku kliknij dwukrotnie "Kategoria" i edytuj "DWORD" w następujący sposób:

  Publiczne: 0, Prywatne: 1, Domena: 2.

 7. Aby zastosować nową lokalizację sieciową, uruchom ponownie komputer.

Przełącz się z sieci publicznej na prywatną za pomocą lokalnego edytora zasad grupy

Zmiana z sieci publicznej na prywatną za pomocą Edytora lokalnych zasad grupy:

 1. Uzyskaj dostęp do edytora lokalnych zasad grupy, klikając „Start”, a następnie wpisz „gpedit.msc” w polu Uruchom, a następnie wprowadź.

 2. Kliknij:

  Konfiguracja komputera\Ustawienia systemu Windows\Ustawienia zabezpieczeń\Zasady menedżera list sieci.

 3. Następnie kliknij dwukrotnie „Niezidentyfikowane sieci”.

 4. W polu „Typ lokalizacji” wybierz opcję „Prywatne”.

Często zadawane pytania dotyczące sieci prywatnych i publicznych

Czy mogę dostosować ustawienia sieci publicznej/prywatnej?

Aby dostosować ustawienia sieci publicznej i prywatnej:

1. Kliknij „Start” na pasku zadań.

2. Następnie wybierz „Ustawienia” > „Sieć i Internet.

3. Wybierz „Opcje udostępniania” znajdujące się pod „Zmień ustawienia sieci”.

4. Rozwiń „Prywatne” lub „Publiczne” i wybierz przycisk radiowy dla preferowanych opcji, np. wyłączenie udostępniania drukarki.

Dlaczego chcesz, aby Twoja sieć była publiczna?

Ustawisz swoją sieć na „Publiczną”, aby połączyć się z Wi-Fi w miejscu publicznym, takim jak kawiarnia lub biblioteka. W tym czasie, nawet po skonfigurowaniu grupy domowej, komputer nie będzie wyświetlany innym urządzeniom ani nie będzie próbował wykryć innych urządzeń w sieci. System Windows wyłączy również funkcję wykrywania udostępniania plików.

Dlaczego chcesz, aby Twoja sieć była prywatna?

Ustawienie sieci na Prywatną jest odpowiednie dla środowiska sieciowego w domu lub biurze, składającego się z zaufanych urządzeń, z którymi być może będziesz musiał się połączyć. Funkcje wykrywania są włączone, a komputer jest widziany przez inne komputery w sieci w celu udostępniania plików, multimediów i innych funkcji sieciowych.

Czy mogę zmienić sieć na prywatną przy użyciu grupy domowej?

Grupa domowa nie ma funkcji wprowadzania zmian w połączeniu sieciowym.

Podczas procesu konfiguracji grupy domowej możesz zostać poproszony o zmianę ustawień prywatności sieci na swoim komputerze. W zależności od skonfigurowanego połączenia internetowego (bezprzewodowego lub kabla Ethernet), można to zrobić za pomocą ustawień Wi-Fi lub opcji „Ustawienia sieci i Internetu”.

Aby zmienić sieć na prywatną przy użyciu ustawień Wi-Fi:

1. Kliknij ikonę sieci Wi-Fi, znajdującą się po prawej stronie paska zadań.

2. Wybierz „Właściwości” w sieci Wi-Fi, z którą jesteś połączony.

3. W „Profil sieciowy” wybierz „Prywatny”.

Aby zmienić sieć na prywatną przy użyciu ustawień sieci Ethernet LAN:

1. Otwórz „Ustawienia” z menu Start.

2. Wybierz opcję „Ustawienia sieci i Internetu”.

3. Wybierz „Ethernet”.

4. Kliknij nazwę swojego połączenia.

5. Wybierz „Prywatne”.

Jak utworzyć grupę domową w systemie Windows 10?

1. Wpisz „grupa domowa” w polu tekstowym wyszukiwania na pasku zadań, a następnie kliknij „Grupa domowa”.

2. Kliknij „Utwórz grupę domową”, a następnie „Dalej”.

3. Wybierz urządzenia i biblioteki, które chcesz udostępnić grupie domowej, a następnie „Dalej”.

4. Zanotuj hasło, które pojawi się na ekranie; pozwoli to innym komputerom na dostęp do twojej grupy domowej.

5. Kliknij „Zakończ”.

Aby dodać inne komputery do swojej grupy domowej:

1. Wpisz „grupa domowa” w polu tekstowym wyszukiwania na pasku zadań, a następnie kliknij „Grupa domowa”.

2. Kliknij „Dołącz teraz”, a następnie „Dalej”.

3. Wybierz urządzenia i biblioteki, które chcesz udostępnić, a następnie „Dalej”.

4. Wprowadź hasło grupy domowej, a następnie „Dalej”.

5. Kliknij „Zakończ”.

Aby udostępnić pojedynczy plik lub foldery:

1. Wpisz „Eksplorator plików” w polu tekstowym wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz „Eksplorator plików”.

2. Kliknij element, a następnie wybierz opcję „Udostępnij”.

3. W zależności od konfiguracji komputera, tego, czy jest podłączony do sieci i typu sieci, wybierz opcję z grupy „Udostępnij w”:

· Wybierz konto osoby, aby udostępnić jej elementy.

· Wybierz opcję grupy domowej, aby udostępnić ją członkom grupy domowej, np. bibliotekom.

· Kliknij kartę „Udostępnij”, a następnie „Zatrzymaj udostępnianie”, aby uniemożliwić udostępnianie folderu lub pliku.

· Kliknij kartę „Udostępnij”, a następnie „Widok grupy domowej” lub „Grupa domowa (podgląd i edycja)”, aby zmodyfikować poziom dostępu do folderu lub pliku.

· Wybierz „Zaawansowane udostępnianie”, aby udostępnić lokalizację, np. folder systemowy.

Aby udostępnić/przestać udostępniać drukarkę:

1. Wpisz „grupa domowa” w polu tekstowym wyszukiwania na pasku zadań, a następnie kliknij „Grupa domowa”.

2. Wybierz „Zmień to, co udostępniasz grupie domowej”.

3. Kliknij „Udostępnione” lub „Nieudostępnione” obok „Drukarki i urządzenia”.

4. Następnie „Zakończ”.

Jak mogę zabezpieczyć moje połączenie internetowe?

Oto cztery rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, aby uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do Wi-Fi w Twojej sieci domowej:

Zmień nazwy routerów i sieci

Po skonfigurowaniu routera po raz pierwszy i uruchomieniu go zmień ogólną nazwę użytkownika i hasło, które mu towarzyszą. Nazwa użytkownika i hasła dostarczone z routerami są rejestrem publicznym, dzięki czemu Twoja sieć Wi-Fi jest łatwo dostępna, jeśli się nie zmieni.

Używaj silnych haseł

Wzmocnij swoje hasła poprzez:

· Co najmniej 16 znaków.

· Niewykorzystywanie danych osobowych lub popularnych zwrotów.

· Używając kombinacji cyfr, znaków specjalnych, wielkich i małych liter.

· Zapewnienie, że jest wyjątkowy; nie używaj ponownie haseł.

Utrzymuj wszystko na bieżąco

W przypadku wykrycia luki producenci routerów zaktualizują oprogramowanie sprzętowe routera. Aby zachować ochronę, co miesiąc ustawiaj przypomnienie, aby sprawdzić, czy ustawienia routera są aktualne.

Włącz szyfrowanie

Szyfrowanie routera to jeden z najłatwiejszych sposobów zabezpieczenia połączenia internetowego:

1. Znajdź opcje bezpieczeństwa w ustawieniach routera.

2. Następnie znajdź ustawienie osobiste WPA2.

3. Jeśli tej opcji nie ma, wybierz WPA Personal. Jest to jednak oznaka przestarzałego i podatnego routera; rozważ aktualizację do wersji, która zawiera szyfrowanie WPA2.

4. Ustaw typ szyfrowania na „AES”.

5. Wprowadź hasło lub klucz sieciowy; to hasło różni się od hasła routera i będzie używane do łączenia wszystkich urządzeń z siecią Wi-Fi.

Zabezpieczanie sieci Wi-Fi

System Windows 10 oferuje nam elastyczność przełączania ustawień połączenia internetowego między publicznym, aby uzyskać dostęp do Internetu w miejscach publicznych, a prywatnym w przypadku konfiguracji w domu lub biurze. Zmiany można dokonać różnymi metodami.

Teraz, gdy już wiesz, jak zmienić swoją sieć z publicznej na prywatną oraz jak zwiększyć bezpieczeństwo połączenia internetowego; jakiej metody użyłeś do zmiany ustawienia; za pomocą ustawień Wi-Fi/Ethernet Lan lub za pomocą wierszy poleceń? Czy zastosowałeś dalsze praktyki dla bezpieczniejszej sieci domowej? Daj nam znać w sekcji komentarzy.