Błąd analizy formuły Arkuszy Google – jak naprawić

Analizę, kategoryzację i zrozumienie składni można podzielić i posegregować, wykonując funkcję parsowania. Proces parsowania składa się z sekcji analizy tekstu, w której tekst składa się z sekwencji tokenów, które określają jego strukturę gramatyczną.

Błąd analizy formuły Arkuszy Google — jak naprawić

Parser następnie zbuduje strukturę na podstawie otrzymanych danych. Aby uprościć, parsowanie to po prostu pobranie większej struktury i podzielenie jej na oddzielne komponenty w celu łatwiejszego przechowywania lub manipulowania.

Czasami zdarza się, że uruchamiasz parsowanie i kończy się błędem. Gdy wystąpi taki błąd analizy, zostanie wyświetlony monit z wygenerowanym błędem analizy, aby ostrzec, że coś może być nie tak z twoją formułą.

Istnieje kilka różnych powodów, dla których próba parsowania powoduje błąd. Błąd analizy może wystąpić z jednego z następujących powodów:

 • Próbujesz przeanalizować dane z pliku, który nie istnieje.
 • W danych, które próbujesz przeanalizować, jest błąd. Może się to zdarzyć podczas pobierania pliku zawierającego dane analizy. Jeśli tak jest, a pobranie pliku spowodowało błąd parsowania, możesz spróbować pobrać plik jeszcze raz lub poszukać zaktualizowanego. Jeśli to możliwe, możesz również spróbować pobrać plik z innej witryny.
 • Dane analizy pliku mogą nie być zgodne z używanym systemem operacyjnym lub programem. Pamiętaj, aby sprawdzić przed pobraniem pliku.
 • Uprawnienia mogą być niewystarczające lub te, które umożliwiają dostęp do danych pliku, nie zostały jeszcze przyznane. Poproś o niezbędne uprawnienia, a jeśli zostały przyznane, spróbuj ponownie przeanalizować dane.
 • Brakuje wystarczającej ilości miejsca na dysku potrzebnej do analizy, co powoduje wygenerowanie błędu analizy. Podczas zapisywania pliku na dysku twardym lub USB upewnij się, że dysk zawiera wystarczającą ilość miejsca na wyniki analizowanych danych. Możesz także przenieść analizowany plik lub uruchomić go na dysku twardym, jeśli jest to analizowanie uruchamiane z nośnika wymiennego.

Analizuj błędy w formułach arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Arkusze Google

Jeśli formuła arkusza kalkulacyjnego nie została poprawnie sformatowana, możliwe, że może wygenerować błąd analizy.

Dzieje się tak często, gdy formuła zawiera dodatkowe znaki specjalne lub jeśli formuła została napisana niepoprawnie.

Ogólnie rzecz biorąc, każdy błąd składni w formule spowoduje błąd analizy,

Błąd #DIV/0

Jeśli nieumyślnie próbujesz podzielić przez 0, otrzymasz #DIV/0 Błąd. Dokładnie sprawdź swoje formuły i upewnij się, że nie próbujesz dzielić niczego przez zero.

Błąd

Aby uniknąć parsowania #BŁĄD! wiadomość, upewnij się, że formuła jest napisana poprawnie i napraw wszystkie znalezione błędy składni.

Pamiętaj, aby dokładnie przejrzeć formułę pod kątem wszelkich nieścisłości lub błędów w samej formule.

ten #BŁĄD! wiadomość jest specyficzna dla Arkuszy Google i oznacza to, że nie może zrozumieć wprowadzonej formuły, a zatem nie może wykonać polecenia przeanalizowania danych.

Przykładem jest to, że jeśli ręcznie wpiszesz symbol $, próbując odwołać się do symbolu dolara, Arkusze Google mogą alternatywnie uznać, że to, do czego się odnosisz, jest absolutny .

Jeśli chcesz pokazać wartości za pomocą symboli walut lub jako wartości procentowe, unikaj wpisywania ich ręcznie jako $ lub %. Zamiast tego będziesz chciał wprowadzić zwykły numer, a następnie użyć opcji formatowania, aby zmienić go na dowolny konkretny styl, którego potrzebujesz. Podejście oparte na stylu zapewni dokładniejsze wyniki.

Dzieje się tak również w przypadku pominięcia „&” podczas łączenia tekstu i wartości liczbowych.

Jak powinna brzmieć formuła: =„Łącznie”&suma(A1:A6) który pojawia się jako Razem21 (liczby w A1-A6 zsumowane).

Upewnij się, że używasz prawidłowej składni łączenia, aby połączyć tekst i wartości liczbowe.

Dodatkowo może pojawić się błąd parsowania przy próbie zamknięcia nawiasów w formule. O jeden nawias za dużo lub za mało może spowodować komplikacje podczas analizowania danych. Dodatkowe nawiasy lub za mało nawiasów to jeden z najłatwiejszych błędów do popełnienia. Na szczęście jednak tego rodzaju błędy są jednymi z najłatwiejszych do naprawienia.

Upewnij się, że użyto odpowiedniej liczby wsporników i że są one również prawidłowo umieszczone.

W Arkuszach Google jest wiele różnych funkcji, które mogą generować błąd analizy:

 • Jeśli
 • Suma
 • Zapytanie
 • Sparkline
 • Liczyć
 • Zakres importu

Błąd #N/D

Kiedy #N/D Błąd wystąpi, zwykle oznacza to, że wartość, do której istnieje odwołanie, nie istnieje lub została przywołana nieprawidłowo. Upewnij się, że wpisałeś prawidłowe komórki i wartości.

#NUM! Błąd

Jeśli używasz formuły zawierającej nieprawidłowe liczby, możesz zobaczyć #NUM! Błąd. Ten błąd może wystąpić z kilku powodów, takich jak wartość poza zakresem itp. Upewnij się, że formuły zostały wprowadzone poprawnie i nie próbujesz obliczyć wartości zbyt dużych, by mogły je obsłużyć Arkusze Google.

To tylko przykład niektórych różnych funkcji Arkuszy Google, które mogą generować błąd analizy, aby wymienić tylko kilka.

Unikaj komplikacji i przejrzyj swoje formuły przed analizą danych i popraw wszelkie nieprawidłowości, które możesz znaleźć.

Jeśli korzystasz z Arkuszy Google i chcesz zostać lepszym, bardziej wydajnym użytkownikiem arkusza kalkulacyjnego, możesz zapoznać się z następującymi artykułami TechJunkie:

 • Jak wybrać naprzemienne wiersze w Arkuszach Google
 • Jak obliczyć wartość p w Arkuszach Google
 • Jak konwertować wiersze na kolumny w Arkuszach Google

Czy masz jakieś wskazówki lub porady, jak efektywniej i efektywniej korzystać z Arkuszy Google? Jeśli tak, powiedz nam o tym w komentarzach poniżej!