Zarządzanie plikiem Hosts w systemie Windows 10

Plik hosts to plik komputerowy używany przez system operacyjny do mapowania nazw hostów na adresy IP. Jest to zwykły plik tekstowy, umownie nazywany zastępy niebieskie. W Windows 10 nie jest inaczej. Wikipedia tak definiuje cel pliku Hosts: „Plik hosts jest jednym z kilku narzędzi systemowych, które pomagają w adresowaniu węzłów sieciowych w sieci komputerowej. Jest to powszechna część implementacji protokołu internetowego (IP) systemu operacyjnego i służy do tłumaczenia przyjaznych dla człowieka nazw hostów na numeryczne adresy protokołów, zwane adresami IP, które identyfikują i lokalizują hosta w sieci IP”. to

Plik hosts składa się głównie z wierszy tekstu przedstawiających adres IP w pierwszym bloku tekstu, po których następuje co najmniej jedna nazwa hosta (np. google.com). Każde z pól jest oddzielone białą spacją – ze względu na formatowanie preferowane są tabulatory zamiast spacji, chociaż można również używać spacji. Wiersze komentarza muszą zaczynać się hashem (#)

Plik Hosts ma większe zastosowania w blokowaniu zasobów internetowych i przekierowywaniu domen lokalnych. Na przykład niektóre usługi internetowe, twórcy intranetu i administratorzy definiują lokalnie zdefiniowane domeny w sieci LAN do różnych celów, takich jak dostęp do wewnętrznych zasobów firmy lub testowanie lokalnych witryn internetowych w fazie rozwoju. Wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa dotyczące pliku hosts polegają na tym, że mogą one przedstawiać się jako wektor złośliwego oprogramowania; prowadzi to do modyfikacji pliku przez oprogramowanie typu koń trojański lub wirusy komputerowe w celu przekierowania ruchu z zamierzonych schronień do witryn zawierających złośliwe treści. Na przykład szeroko rozpowszechniony robak komputerowy Mydoom.B blokował użytkownikom odwiedzanie witryn dotyczących bezpieczeństwa komputerowego i oprogramowania antywirusowego, a także wpływał na dostęp z zaatakowanego komputera do witryny Microsoft Windows Update.

Ogólnie rzecz biorąc, większość użytkowników komputerów nigdy nie będzie musiała zmieniać pliku hostów, ale czasami taka potrzeba się pojawia. Aby zmienić te pliki, najpierw trzeba je zidentyfikować. Ukryty głęboko w folderach systemu Windows 10, jest to plik tekstowy, ale nie ma rozszerzenia .txt. Można go znaleźć, przechodząc do ścieżki

C:WindowsSystem32Driversetc.

zarządzaj-plikami-hostami-w-windows10

Zwykle po otwarciu plik domyślnie nie będzie miał tylko kilku wierszy. Odwiedzając powyższą ścieżkę, pojawi się okno przedstawiające plik hosts wraz z kilkoma innymi plikami, takimi jak protokół, sieci i lmhosts.sam.

Modyfikację lub edycję tego hosta można wykonać, wykonując poniższe czynności. Przed modyfikacją tego pliku upewnij się, że dostępne są uprawnienia administratora, ponieważ tylko administratorzy mogą modyfikować/edytować te pliki. Możesz także tymczasowo wyłączyć oprogramowanie antywirusowe, ponieważ może zostać oznaczone jako podejrzana aktywność

– Po tym wszystkim kliknij prawym przyciskiem myszy plik i otwórz za pomocą notatnika. Następnie zgodnie z wymaganiami można wykonać cały szereg funkcji:

zarządzaj-plikami-hostami-w-windows10

Blokowanie witryny w systemie Windows 10: Do blokowania dostępu do dowolnej konkretnej witryny, dodanie wpisu na końcu pliku hosts, takiego jak 127.0.0.1 blocksite.com (gdzie blocksite.com to adres URL, który chcesz zablokować) zrobi niezbędne bity.

zarządzaj-plikami-hostami-w-windows10

Odblokowywanie witryny w systemie Windows 10: Wprost przeciwnie do powyższego kroku, wybierz ścieżkę URL, usuń ścieżkę i zapisz.

Blokowanie pliku Hosts: Jak wspomniano wcześniej, czasami plik hosts może prezentować się jako łatwy cel ataków wirusów i trojanów. Ich przypadki można zaobserwować, gdy ruch jest przekierowywany z zamierzonych miejsc docelowych do innych złośliwych witryn internetowych. W społecznościach cybernetycznych jest to powszechnie znane jako przejęcie plików hosta. Aby temu zapobiec, można zastosować dwie metody:

  • Pierwsza opcja to prosta instalacja zaufanego i renomowanego oprogramowania antywirusowego.
  • Jednak, aby dodać dodatkową warstwę bezpieczeństwa, blokowanie zastępy niebieskie plik można zrobić, aby uniemożliwić innym użytkownikom lub programom jego modyfikację. Aby wykonać tę czynność, kliknij prawym przyciskiem myszy plik hosts w Eksploratorze Windows, przejdź do właściwości na dole menu i ustaw go jako plik tylko do odczytu, wybierając opcję z okna dialogowego Właściwości. Następnie naciśnij OK.
zarządzaj-plikami-hostami-w-windows10

Czasami, nawet przy poświadczeniach administratora, odczytuje komunikat o błędzie lub Nie można utworzyć pliku C:WindowsSystem32driversetchosts. Upewnij się, że ścieżka i nazwa pliku są poprawne, mogą być wyświetlane. W takich przypadkach odwiedź Notatnik z menu Start i wybierz Uruchom jako administrator. Umożliwi to wyświetlenie poświadczeń administratora i wprowadzenie niezbędnych zmian w pliku hosts.