Jak zginać tekst za pomocą Paint.NET

Moc i funkcje nowoczesnych programów do malowania znacznie się rozwinęły w ciągu ostatnich kilku dekad, a jedną z możliwości tych programów jest przekształcenie tekstu w obraz, a następnie wygięcie obrazu wzdłuż krzywej. Młodsi czytelnicy będą zdumieni, wiedząc, że jeszcze nie tak wiele lat temu nie było programów, które mogłyby dokonać tego wyczynu – ale dziś tę funkcję można znaleźć nawet w wolnym oprogramowaniu. Różne aplikacje do edycji obrazu mają różne sposoby wykonania tego zadania. Jednym z naszych ulubionych narzędzi w TechJunkie jest Paint.NET, program do rysowania, który rywalizuje (przynajmniej w niektórych obszarach) z programami takimi jak Photoshop, ale sam jest darmowy. Czytelnicy, którzy chcą uzyskać więcej informacji na temat Paint.NET, powinni sprawdzić ten dobry e-book, ale w tym artykule skupię się na podstawach gięcia tekstu za pomocą Paint.NET.

Jak zdobyć Paint.NET

Jeśli nie masz jeszcze Paint.NET, możesz pobrać go bezpłatnie ze strony Paint.NET. Jak widać, Paint.NET ma wbudowaną opcję Tekst w menu Narzędzia, ale ta opcja nie zawiera funkcji zakrzywiania tekstu.

Gięcie tekstu można wykonać za pomocą zwykłej instalacji Paint.NET, ale jest to dużo pracy. Z Przenieś wybrane piksele opcja, możesz dodać efekt gięcia do tekstu, ręcznie edytując go litera po literze. To oczywiście mniej niż idealne – gdyby tylko istniał sposób na zwiększenie mocy oprogramowania…

Tak się składa, że ​​jedną z najpotężniejszych funkcji Paint.NET jest obsługa różnych wtyczek w celu zwiększenia funkcjonalności programu. Jednym z nich jest pakiet wtyczek dpy, który dodaje do Paint.NET liczne narzędzia umożliwiające zginanie tekstu. Dpy zawiera Tekst okręgu, Tekst spirali oraz Tekst fali narzędzia. Dpy został ostatnio zaktualizowany w 2014 roku, ale nadal ma społeczność aktywnych użytkowników i nadal działa bez zarzutu.

Musisz dodać wtyczkę do Paint.NET przed otwarciem oprogramowania. Rozpakuj skompresowany folder wtyczki, otwierając go w Eksploratorze plików Windows 10 i naciskając Wypakuj wszystko przycisk. Musisz rozpakować plik ZIP do folderu Effects Paint.NET, który często znajduje się w C: \ Program Files \ paint.net \ Effects. Pamiętaj, że prawdopodobnie będziesz musiał ręcznie przejść do folderu Efekty, aby upewnić się, że pliki wtyczek .dll znajdują się w katalogu głównym folderu Efekty, jak pokazano na drugim zrzucie ekranu poniżej.

Teraz uruchom Paint.NET i kliknij Efekty >Formacje tekstowe aby otworzyć menu pokazane na zrzucie ekranu bezpośrednio poniżej. Obejmuje to osiem nowych opcji edycji tekstu. Najbardziej interesują nas te Tekst okręgu, Tekst spirali oraz Tekst fali narzędzia.

Dodaj zagięcie kołowe do tekstu za pomocą narzędzia Tekst w okręgu

Wybierać Tekst okręgu aby otworzyć okno dialogowe Tekst okręgu, pokazane na zrzucie ekranu bezpośrednio poniżej. Wybierz czcionkę z menu rozwijanego Czcionka. Następnie wprowadź tekst w polu tekstowym, a zobaczysz jego podgląd na warstwie arkusza. Możesz także wybrać dodatkowe Pogrubiony oraz italski opcje formatowania w oknie.

Być może najważniejszą opcją do zakrzywiania lub zginania tekstu jest Kąt łuku bar. Kiedy po raz pierwszy otworzysz okno Tekst okręgu, zostanie ono domyślnie ustawione na 360 stopni. W związku z tym, jeśli klikniesz ok po wybraniu tego kąta będziesz miał pełny okrąg tekstu, jak pokazano poniżej.

Jeśli chcesz zachować tekst bardziej w linii i nieco go zagiąć, przeciągnij Kąt łuku pasek dalej w lewo i znacznie zmniejszy jego wartość do około 90 stopni. Jeśli tekst nachodzi na siebie, przeciągnij Pasek promienia dalej w prawo, aby go rozszerzyć. Wtedy mógłbyś mieć zakrzywiony tekst bardziej podobny do pokazanego na zrzucie bezpośrednio poniżej.

Jeśli chcesz dostosować początkowy kąt tekstu, przeciągnij Kąt początkowy bar. Przeciągnij to na mniej więcej -60 i Kąt łuku do 125,95 z Promień ustawienie około 245. Wtedy twój tekst będzie znacznie bardziej przypominał półkolisty łuk, porównywalny do tęczy, jak poniżej.

Przesuń tekst za pomocą pasków środkowych. Przeciągnij górny środkowy pasek w lewo/w prawo, aby przesunąć go w lewo lub w prawo. Przeciągnij pasek znajdujący się tuż poniżej, aby przesunąć go w górę iw dół arkusza.

Dodaj wiele krzywych do tekstu za pomocą narzędzia Tekst fali

ten Tekst fali narzędzie to takie, które dodaje do tekstu efekt sinusoidalny. W związku z tym możesz dodać do tekstu wiele zagięć lub krzywych. Kliknij Efekty >Formacje tekstowe >Tekst fali aby otworzyć okno bezpośrednio poniżej.

Teraz wpisz coś w polu tekstowym. Możesz wybrać inną czcionkę i dodać pogrubienie i kursywę za pomocą opcji tuż poniżej. Jeśli następnie klikniesz ok bez zmiany jakichkolwiek domyślnych ustawień efektu fali, Twój tekst będzie wyglądał mniej więcej tak, jak poniżej.

Im dłuższy tekst, tym więcej fal będzie miał. Krótki fragment tekstu prawdopodobnie będzie miał tylko jedno zagięcie. Najlepszym sposobem na dostosowanie liczby fal w tekście jest przeciągnięcie x Skok bar. To modyfikuje poziomą szerokość zagięć, więc przeciągnięcie tego paska w prawo skutecznie zmniejszy liczbę fal.

ten y Skok pasek dostosowuje wysokość fal. Tak więc przeciągnięcie tego paska w lewo zmniejsza wysokość fali i prostuje tekst. Przeciągnij pasek dalej w prawo, aby zwiększyć wysokość krzywych fali.

Aby dodać falę pionową, kliknij Zmień x/y pole wyboru. Następnie tekst będzie ustawiony pionowo i biegnący w dół strony, jak pokazano bezpośrednio poniżej. Możesz dalej dostosować położenie tekstu za pomocą pasków środkowych dokładnie tak samo, jak w Narzędzie Okrąg.

Gięcie tekstu za pomocą narzędzia Spiral Text

ten Tekst spirali to narzędzie, które dodaje efekt tekstowy okrągłych spiralnych schodów, nadając tekstowi nieodpartą dodatkową krzywą. Wybierać Tekst spirali z Tworzenie tekstu podmenu, aby otworzyć jego okno poniżej.

Następnie możesz wprowadzić tekst w polu tekstowym i dostosować jego formatowanie tak samo, jak w innych narzędziach. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest mieć mniejszy rozmiar czcionki, aby tekst się nie nakładał. ten Współczynnik zmniejszenia rozmiaru czcionki pasek stopniowo zmniejsza tekst od lewej do prawej, chyba że przeciągniesz go maksymalnie w lewo. Jeśli to zrobisz i nie dostosujesz żadnych innych ustawień domyślnych, możesz uzyskać wyniki bardziej podobne do pokazanych bezpośrednio poniżej.

Za pomocą tego narzędzia można zastosować zagięcie łuku półkolistego, jeśli wprowadzisz tylko niewielką ilość tekstu. Zmniejsz odstępy w tekście, przeciągając Dział bar dalej w prawo do wartości około 56. Następnie, jeśli przeciągniesz Poziom pasek dalej w lewo do około czterech wartości i dostosuj Kąt belki startowej do -90, możesz wygiąć tekst do większej części łuku, jak poniżej. Jest to wynik podobny do tego, co można uzyskać za pomocą Tekst okręgu narzędzie.

ten Zgodnie ze wskazówkami zegara pole wyboru może całkowicie zmienić kierunek tekstu. Więc jeśli nie wybierzesz tej opcji, tekst będzie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. To może dać ci więcej łuku kotwicy, jak poniżej.

Jak widać, dzięki wtyczce Dpy Paint.NET możesz teraz szybko dodawać zakrzywione zagięcia do tekstu za pomocą trzech świetnych narzędzi. Narzędzia są elastyczne, a jeśli majstrujesz przy ich ustawieniach, możesz naginać tekst na wiele sposobów.

Masz inne pomysły na fajne aplikacje dla Paint.NET? Podziel się nimi z nami poniżej!