Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie w Firefoksie [Wszystkie urządzenia]

Mimo że jest mniejszym zasobem w porównaniu do swoich rówieśników, Firefox może czasami spowalniać. Dzieje się tak, gdy pamięć podręczna przeglądarki zostaje wypełniona plikami i nie ogranicza się do samego Firefoksa.

Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie w Firefoksie [Wszystkie urządzenia]

W tym artykule pokażemy, jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie w Firefoksie.

Co to jest pamięć podręczna i co to są pliki cookie?

Pamięć podręczna przeglądarki to folder przechowujący tymczasowe pliki z odwiedzanych witryn internetowych. Możesz zauważyć, że podczas pierwszego otwierania strony internetowej ładuje się ona dość wolno. Jednak po powrocie do strony, którą już odwiedziłeś, jej otwarcie zajmuje znacznie mniej czasu. Dzieje się tak, ponieważ różne obrazy, dane tekstowe i inne informacje o stronie internetowej są już zapisane na Twoim urządzeniu.

Pliki cookie lub pliki cookie HTTP, jak to się formalnie nazywa, to fragmenty danych, które wprowadzasz w określonych witrynach. Zawiera hasła, różne dane wejściowe do pól tekstowych, kliknięcia myszą i inne informacje o aktywności w witrynie. Oznacza to, że jeśli witryna rejestruje informacje o plikach cookie, nie będziesz musiał wprowadzać haseł za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę. Zauważysz również, że gdy wrócisz do sklepu internetowego, który wcześniej odwiedziłeś, przedmioty umieszczone w koszyku tam pozostają. To też są ciasteczka.

Dlaczego trzeba je oczyścić?

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie i pamięć podręczna są wygodne, ponieważ przyspieszają ładowanie często odwiedzanych witryn. Problem polega na tym, że wszystkie te dodatkowe dane na dyskach spowalniają działanie urządzenia. Ostatecznie czas, który oszczędzasz, otwierając często odwiedzane witryny, jest niwelowany przez wolniejszy czas ładowania urządzenia. Zaleca się od czasu do czasu czyszczenie pamięci podręcznej, aby tego uniknąć. Możesz wyczyścić wszystko lub wyczyścić pojedyncze pliki, aby zwolnić miejsce, ale nadal możesz zachować dane w określonych otwieranych witrynach.

Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie dla pojedynczego adresu URL w Firefoksie na iPhonie?

Aby wyczyścić pojedynczy plik pamięci podręcznej lub plik cookie podczas korzystania z iPhone'a, możesz wykonać następujące kroki:

 1. Przy otwartym Firefoksie dotknij ikony menu na dole ekranu.

 2. Wybierz Ustawienia i dotknij go. Spowoduje to otwarcie menu ustawień Firefoksa.

 3. Przewiń do sekcji Prywatność, poszukaj Zarządzanie danymi, a następnie dotknij jej.

 4. Stuknij w Dane witryny.

 5. Wyświetlona zostanie lista ostatnio odwiedzanych stron internetowych. Jeśli chcesz wyczyścić dane w określonej witrynie, dotknij czerwonego przycisku obok niej.

 6. Jeśli zdecydujesz się usunąć wszystko, po prostu przewiń w dół i dotknij Wyczyść wszystkie dane witryny.

 7. Wyjdź z tego menu lub wróć do Home.

Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie dla wszystkich adresów URL w Firefoksie na iPhonie?

Jeśli chcesz wyczyścić wszystkie istniejące dane z pamięci podręcznej i pliki cookie na swoim iPhonie, możesz wybrać opcję Wyczyść wszystkie dane witryny zgodnie z instrukcjami powyżej. Możesz również zrobić to samo bez wchodzenia do menu danych witryny, wykonując następujące czynności:

 1. Stuknij ikonę Menu na dolnym ekranie Firefoksa.

 2. Stuknij w Ustawienia, aby otworzyć menu ustawień Firefoksa.

 3. Przewiń, aby znaleźć sekcję Prywatność, a następnie opcję Zarządzanie danymi, dotykając jej.

 4. Dla każdego typu danych, które można usunąć, będą dostępne przełączniki. Są to Twoja historia przeglądania, pamięć podręczna, pliki cookie, dane witryny offline i zapisane dane logowania. Przełącz przełączniki zawartości, którą chcesz usunąć. Możesz wybrać więcej niż jedną opcję.

 5. Stuknij w Wyczyść prywatne dane.

 6. Wszystkie aktywne karty zostaną zamknięte, gdy to zrobisz. Po zakończeniu zamknij to menu lub wróć do strony głównej.

Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie dla pojedynczego adresu URL w Firefoksie na urządzeniu z Androidem?

Czyszczenie pamięci podręcznej i plików cookie na urządzeniu z Androidem jest podobne do czyszczenia na iPhonie, ponieważ Firefox stara się zachować synchronizację w swoich wersjach mobilnych.

 1. Przy otwartym Firefoksie dotknij przycisku Menu. Może się to znajdować u góry lub u dołu ekranu, w zależności od urządzenia i wersji Androida. Aby przejść do następnego kroku, konieczne może być również kliknięcie Więcej w menu.

 2. Wybierz Ustawienia z menu.

 3. Stuknij w Usuń dane przeglądania.

 4. Pojawi się lista elementów, które możesz usunąć. Stuknij pole wyboru przy tych, które chcesz usunąć.

 5. Stuknij Usuń dane przeglądania.

 6. Wyjdź z tego menu lub przejdź do strony głównej.

Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie dla wszystkich adresów URL w Firefoksie na urządzeniu z Androidem?

Możesz również usunąć wszystkie dane informacji o witrynie na raz, wykonując następujące czynności:

 1. Gdy Firefox jest otwarty, wybierz opcję Historia w menu na ekranie głównym.

 2. Stuknij opcję Usuń historię w panelu Historia.

 3. Gdy pojawi się monit, stuknij Usuń.

 4. Wyjdź z menu lub przejdź do ekranu głównego.

Jeśli nic się nie dzieje, zamknij aplikację Firefox, uruchom ją ponownie, a następnie ponownie wykonaj kroki.

Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie dla pojedynczego adresu URL w przeglądarce Firefox na komputerze z systemem Windows?

Ponieważ Firefox został pierwotnie stworzony z myślą o komputerach stacjonarnych, liczba opcji zarządzania tymczasowymi ustawieniami plików internetowych jest dość obszerna dla komputerów PC. Jeśli chodzi o pojedyncze witryny, możesz albo zajmować się plikami cookie i danymi dla aktualnie otwartej witryny, albo usuwać określone witryny, które odwiedziłeś wcześniej. Oto jak to się robi:

Usuń pamięć podręczną Informacje i pliki cookie dla bieżącej strony internetowej

 1. Przejdź do paska adresu u góry aktualnie otwartej witryny. Kliknij ikonę kłódki po lewej stronie adresu internetowego.

 2. W wyświetlonym menu kliknij Wyczyść pliki cookie i dane witryn.

Usuń pamięć podręczną i pliki cookie w witrynach, które odwiedziłeś

 1. Kliknij przycisk Menu w prawym górnym rogu przeglądarki.

 2. Kliknij Opcje w menu, które się pojawi.

 3. Przejdź do panelu Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie kliknij Pliki cookie i dane witryn. Kliknij Zarządzaj danymi.

 4. W oknie dialogowym Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn możesz wpisać nazwę konkretnych danych witryny, które chcesz usunąć. Tutaj możesz wybrać pojedyncze pliki lub wybrać je wszystkie.

 5. Kliknij Usuń wybrane, aby wyczyścić wszystkie podświetlone elementy. Kliknij Usuń wszystkie pokazane, aby usunąć wszystko w oknie.

 6. Kliknij Zapisz zmiany.

 7. Pojawi się okno potwierdzenia Usuwanie plików cookie i danych witryn. Kliknij OK.

 8. Zamknij stronę lub wróć do strony głównej.

Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie dla wszystkich adresów URL w przeglądarce Firefox na komputerze z systemem Windows?

Możesz również wyczyścić wszystkie dane z pamięci podręcznej i pliki cookie dla wszystkich odwiedzonych witryn internetowych lub alternatywnie wyczyścić tylko informacje o plikach cookie, ale zachować wszystkie inne, takie jak obrazy i skrypty witryn internetowych. Jest to przydatne, jeśli chcesz tylko usunąć dane osobowe ze strony internetowej, ale nadal pozwolisz jej szybko się załadować przy następnej wizycie. Oto kroki dla każdej opcji:

Wyczyść wszystkie pliki cookie i informacje o pamięci podręcznej

 1. Kliknij przycisk Menu, w wyświetlonych opcjach wybierz Opcje.

 2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo po lewej stronie menu, a następnie kliknij Pliki cookie i dane witryn.

 3. Kliknij Wyczyść dane.

 4. Kliknij pole wyboru „Pliki cookie”, pamięć podręczna lub oba.

 5. Kliknij Wyczyść teraz.

 6. Wyjdź z tego okna lub wróć do ekranu głównego.

Aby wybrać tymczasowy plik internetowy do usunięcia:

 1. Kliknij przycisk Menu, a następnie wybierz Biblioteka.

 2. Wybierz Historia, a następnie kliknij Wyczyść najnowszą historię.

 3. Z menu rozwijanego wybierz „Wszystko”.

 4. Zaznacz pole wyboru dowolnego tymczasowego pliku internetowego, który chcesz usunąć. Kliknij OK.

 5. Wyjdź z okna lub wróć do ekranu głównego.

Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie dla pojedynczego adresu URL w przeglądarce Firefox na komputerze Mac?

Wersja przeglądarki Firefox na Maca jest podobna do wersji dla systemu Windows. W związku z tym kroki w celu usunięcia poszczególnych adresów URL na komputerze PC są podobne do tych na komputerze Mac. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla komputera z systemem Windows, jak podano powyżej.

Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie dla wszystkich adresów URL w przeglądarce Firefox na komputerze Mac?

Podobnie kroki w celu jednoczesnego usunięcia wszystkich plików cookie i informacji o pamięci podręcznej są takie same. Zapoznaj się z poprzednimi instrukcjami dotyczącymi czyszczenia pamięci podręcznej i plików cookie dla wszystkich adresów URL, zgodnie z powyższym opisem na komputerze z systemem Windows.

Dodatkowe często zadawane pytania

Poniżej znajdują się niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących plików cookie i pamięci podręcznej w Firefoksie, które pojawiają się podczas dyskusji na ten temat.

Czy istnieje sposób na automatyczne usuwanie tych informacji za każdym razem, gdy zamykam Firefoksa?

Tak. Firefox faktycznie oferuje opcję wyczyszczenia całej pamięci podręcznej i informacji o plikach cookie za każdym razem, gdy zamykasz przeglądarkę. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Na komórce

1. Stuknij w Menu na ekranie głównym.

2. Stuknij w Ustawienia.

3. Stuknij w Prywatność.

4. W wyświetlonym menu przełącz pole wyboru obok opcji Wyczyść prywatne dane przy wyjściu.

5. W wyskakującym okienku wybierz pliki, które chcesz usunąć za każdym razem, gdy zamykasz Firefoksa. Stuknij w Ustaw.

6. Zamknij to menu lub przejdź do domu.

Na komputerze PC lub Mac

1. Kliknij Menu na górnym pasku narzędzi, a następnie wybierz Opcje.

2. Wybierz Prywatność i bezpieczeństwo i przejdź do Historii.

3. Kliknij menu rozwijane obok Firefoxa. Wybierz opcję Użyj ustawień niestandardowych dla historii.

4. Przełącz pole wyboru Wyczyść historię po zamknięciu Firefoksa.

5. Kliknij Ustawienia.

6. Wybierz tymczasowe pliki internetowe, które chcesz usunąć przy każdym zamknięciu przeglądarki.

7. Kliknij OK.

Czy pamięć podręczna Firefoksa i dane plików cookie są trwale usuwane? Czy można go odzyskać?

Technicznie rzecz biorąc, każdy plik, który został usunięty z komputera lub telefonu, nadal tam jest, po prostu ukryty. Z czasem zostaną one nadpisane przez nowe dane. Odzyskiwanie tych plików jest zwykle procesem typu trafienie lub pominięcie. Możesz użyć programów do odzyskiwania lub spróbować samodzielnie zlokalizować pliki, otwierając folder Mozilla Firefox na swoim urządzeniu, ale nigdy nie jest to gwarantowane.

Jeśli chcesz zapobiec przypadkowemu usunięciu pamięci podręcznej i plików cookie, rozważ co jakiś czas tworzenie kopii zapasowych danych. W przeciwnym razie po prostu otwórz strony ponownie, aby odzyskać dane strony.

Utrzymywanie szybkości Firefoksa i przyjaznego dla zasobów

Firefox jest bardzo szybką i przyjazną dla zasobów przeglądarką, ale nadal może się zacinać, jeśli nie będziesz rutynowo usuwać niepotrzebnych danych. Czyszczenie pamięci podręcznej i usuwanie od czasu do czasu bezużytecznych plików cookie zapewnia, że ​​Firefox działa z optymalną szybkością.

Czy znasz inne sposoby na wyczyszczenie pamięci podręcznej i plików cookie w Firefoksie? Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.