Jak wysłać wiadomość głosową w iMessage na iPhonie

iMessage to aplikacja Apple Messaging służąca do przesyłania w pełni zaszyfrowanych tekstów, zdjęć, filmów i dźwięku – między urządzeniami Apple. Wysyłanie wiadomości głosowych jest wygodne w czasach, gdy mamy dużo do powiedzenia. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wysłać wiadomość głosową iMessage, opisaliśmy kroki w tym przewodniku.

Jak wysłać wiadomość głosową w iMessage na iPhonie

Oprócz kroków wysyłania głosu, zdjęć i wideo iMessage, uwzględniliśmy sposób konfigurowania i zarządzania czatami grupowymi iMessage, a także kilka innych przydatnych wskazówek dotyczących iMessage.

Jak wysłać wiadomość głosową za pomocą iMessage

Aby wysłać wiadomość głosową za pomocą iMessage:

 1. Uruchom aplikację iMessage.

 2. Aby utworzyć nową wiadomość, kliknij ikonę pióra w prawym górnym rogu lub otwórz istniejący czat iMessage.

 3. Wybierz i przytrzymaj ikonę mikrofonu lub pionowych linii po prawej stronie pola tekstowego, a następnie rozpocznij nagrywanie wiadomości.

 4. Po zakończeniu nagrywania zwolnij przycisk nagrywania.

 5. Teraz wybierz jedną z następujących opcji:
 • Aby odsłuchać swoją wiadomość, kliknij przycisk odtwarzania.

 • Aby go wysłać, kliknij niebieską strzałkę skierowaną w górę

 • Aby anulować, kliknij „X”.

Jak zmienić długość wygaśnięcia wiadomości głosowych w iMessage?

Możesz zmienić czas wygaśnięcia z dwóch minut, aby nigdy nie ulegał samozniszczeniu po odsłuchaniu wiadomości głosowej:

 1. Uruchom „Ustawienia”.

 2. Wybierz „Wiadomości”.

 3. Przewiń w dół do „Wiadomości audio” i kliknij „Wygaś”.

 4. Wybierz opcję „Nigdy”.

Notatka: Nie możesz zmienić tego ustawienia w aplikacji Wiadomości za pośrednictwem systemu macOS, ale ustawienie zostanie zsynchronizowane z urządzeniem z systemem iOS.

Dodatkowe często zadawane pytania

Dlaczego moje wiadomości głosowe w iMessage znikają?

Wiadomości dźwiękowe ulegną samozniszczeniu po upływie limitu czasu ustawionego w ustawieniach Wiadomości. Aby zapobiec ich znikaniu, wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom „Ustawienia”.

2. Wybierz „Wiadomości”.

3. Przewiń w dół do „Wiadomości audio” i kliknij „Wygaś”.

4. Wybierz opcję „Nigdy”.

Notatka: W przypadku plików audio wysyłanych jako załączniki ustawienie wygaśnięcia nie jest uruchamiane.

Dlaczego nie mogę wysyłać wiadomości głosowych przez iMessage?

Jeśli podczas próby wysłania do innego użytkownika urządzenia Apple wiadomości głosowe są wyświetlane na zielono i „Nie dostarczono”, spróbuj wykonać następujące czynności:

Upewnij się, że przełącznik dyktowania jest włączony

Na urządzeniu z systemem iOS:

1. Przejdź do „Ustawienia”.

2. Wybierz „Ogólne”, a następnie „Klawiatura”, a następnie przewiń w dół do sekcji „Angielski”.

3. Włącz opcję „Włącz dyktowanie”.

4. Następnie naciśnij „Włącz dyktowanie” z wyskakującego okienka, aby potwierdzić.

Upewnij się, że masz zasięg sieci

Sprawdź, czy masz dobre połączenie sieciowe lub usługę Wi-Fi. Jeśli połączenia są słabe, nie będziesz w stanie wysłać wiadomości głosowej, nawet jeśli Twoje urządzenie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Spróbuj odświeżyć oprogramowanie

1. Wyłącz urządzenie.

2. Poczekaj około pięciu sekund.

3. Włącz go ponownie.

· Może to pomóc w odświeżeniu oprogramowania urządzenia i przywróceniu lepszych połączeń sygnałowych.

Jaka jest różnica między wiadomością tekstową a iMessage?

iMessages działają tylko wtedy, gdy są wysyłane między urządzeniami Apple – te wiadomości są niebieskie. Gdy wiadomość iMessage zostanie wysłana na urządzenie z Androidem, zostanie wysłana jako wiadomość SMS – te wiadomości są zielone.

Jak wysłać wideo w iMessage?

1. Uruchom aplikację Wiadomości, a następnie kliknij ikonę pióra w lewym górnym rogu, aby rozpocząć wiadomość.

2. Wprowadź odbiorców, a następnie kliknij ikonę Aparat.

3. Gdy kamera się otworzy, wybierz „Wideo”.

4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij czerwony przycisk lub ikonę gwiazdki, aby dodać efekty wideo przed lub po zakończeniu nagrywania.

5. Gdy film jest gotowy, ponownie kliknij czerwony przycisk, a następnie wybierz „Edytuj”, jeśli chcesz edytować, lub „Gotowe”.

6. Jeśli nie chcesz wysyłać wideo, kliknij „X” w prawym górnym rogu; lub kliknij niebieską strzałkę skierowaną w górę, aby wysłać.

Jak wysyłać zdjęcia w iMessage?

1. Uruchom aplikację Wiadomości, a następnie kliknij ikonę pióra w lewym górnym rogu, aby rozpocząć wiadomość.

2. Wprowadź odbiorców, a następnie kliknij ikonę Aparat.

3. Po wyświetleniu funkcji Zdjęcie naciśnij białe kółko w dolnej środkowej części ekranu, aby zrobić zdjęcie.

4. Możesz teraz wybrać:

· Ikona startu efektów

· Ikona filtra do edycji lub

· Ikona zakreślacza do personalizacji zdjęcia.

5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij niebieską strzałkę skierowaną w górę lub „Gotowe”, aby wprowadzić wiadomość do wysłania ze zdjęciem.

· Jeśli nie chcesz wysyłać zdjęcia, naciśnij „X” w prawym górnym rogu zdjęcia.

Jak wysłać istniejący film lub zdjęcie?

1. Uruchom aplikację Wiadomości, a następnie kliknij ikonę pióra w lewym górnym rogu, aby rozpocząć wiadomość.

2. Naciśnij ikonę zdjęć w lewym dolnym rogu ekranu.

3. Kliknij zdjęcie, które chcesz wysłać lub wybierz „Wszystkie zdjęcia”, aby wybrać zdjęcie z wyboru.

4. Po wybraniu zdjęcia możesz je edytować, wybierając ikony edycji lub znaczników.

5. Naciśnij niebieski przycisk ze strzałką skierowaną w górę, aby wysłać.

Jak wysłać tekst grupy iMessage?

1. Uruchom aplikację Wiadomości.

2. W lewym górnym rogu kliknij ikonę pióra, aby utworzyć nową wiadomość.

3. Kliknij znak plus, aby dodać osoby ze swoich kontaktów lub wprowadź nazwiska osób, do których chcesz wysłać wiadomość.

4. Wpisz wiadomość, a następnie naciśnij niebieską strzałkę skierowaną w górę, aby ją wysłać.

Jak udostępnić swoją lokalizację w iMessage?

1. Uruchom aplikację Wiadomości.

2. Kliknij ikonę pióra w prawym górnym rogu lub wybierz kogoś z poprzednich rozmów.

3. W prawym górnym rogu kliknij ikonę „informacje”, a następnie wybierz:

· „Wyślij moją aktualną lokalizację”, aby odbiorca mógł zobaczyć, gdzie jesteś na mapie.

· „Udostępnij moją lokalizację”, a następnie wybierz, jak długo chcesz udostępniać swoją lokalizację.

Jak utworzyć grupową wiadomość iMessage?

Jeśli chcesz komunikować się z więcej niż jedną osobą naraz, dzięki Group iMessage możesz wykonać następujące czynności:

• Zobacz odpowiedzi od grupy

• Wysyłaj i odbieraj filmy, zdjęcia i wiadomości głosowe

• Udostępnij lokalizacje grupie

• Wysyłaj i odbieraj efekty wiadomości, takie jak animacje, szkice i efekty bąbelków itp.

• Dodawaj i usuwaj osoby z grupy, nadaj jej nazwę lub opuść grupę.

Notatka: Jeśli to możliwe, każda osoba, którą chcesz dodać do swojej grupy, powinna mieć dostęp do iMessage. Jeśli nie, Twój operator może obciążyć Cię opłatą za wysłanie SMS-a lub MMS-a.

Aby utworzyć grupę iMessage:

1. Uruchom aplikację Wiadomości na dowolnym urządzeniu Apple.

2. Kliknij ikonę pióra w prawym górnym rogu, aby rozpocząć nową wiadomość.

3. W polu tekstowym „Do:” wprowadź nazwiska, numery lub adresy e-mail wszystkich osób, które chcesz dodać do grupy; lub kliknij ikonę znaku plus, aby dodać osoby z listy kontaktów.

4. Gdy dodasz odbiorców, ich imiona pojawią się w:

· Niebieski, gdy mają dostęp do iMessage, lub

· Zielony, gdy mają dostęp tylko do MMS-ów lub SMS-ów.

5. Teraz wpisz wiadomość i kliknij niebieską strzałkę skierowaną w górę, aby ją wysłać.

Notatka: Maksymalna liczba kontaktów, które możesz dodać do grupy, może być ograniczona przez operatora komórkowego.

Jak nazwać czat grupowy w aplikacji Wiadomości?

1. Uruchom aplikację Wiadomości, a następnie znajdź czat grupowy, który chcesz nazwać.

2. U góry wiadomości kliknij zdjęcia profilowe członka.

3. Stuknij ikonę „informacje”.

4. Wybierz „Zmień nazwę i zdjęcie”.

5. Kliknij „Wprowadź nazwę grupy”, aby dodać nazwę grupy.

6. Po zakończeniu kliknij „Gotowe”.

Aby dodać obraz do czatu grupowego:

1. Otwórz czat grupowy, a następnie kliknij nazwę grupy.

2. Kliknij ikonę „informacje”.

3. Wybierz „Zmień nazwę i zdjęcie”.

4. Przewiń w dół, aby wybrać wstępnie wybrany obraz czatu grupowego lub wybierz jedną z czterech ikon, aby utworzyć własny:

· Aparat: aby zrobić nowe zdjęcie

· Zdjęcia: aby wybrać zdjęcie z biblioteki

· Emoji: do wyboru Emoji i koloru tła

· Ołówek: aby wprowadzić dwie litery i wybrać kolor tła.

5. Po zakończeniu kliknij „Gotowe”.

Jak wspominać o ludziach w czatach grupowych?

Aby wysłać komuś wiadomość na czacie grupowym:

1. Uruchom aplikację Wiadomości i przejdź do czatu grupowego.

2. W polu tekstowym wiadomości wpisz symbol „@”, a następnie imię osoby – jej imię będzie wyświetlane na niebiesko lub pogrubioną czcionką.

3. Wpisz, co chcesz powiedzieć tej osobie, a następnie „Wyślij” jak zwykle.

Jak usunąć kogoś z czatu grupowego?

1. Uruchom aplikację Wiadomości i otwórz wiadomość czatu grupowego.

2. Kliknij obraz czatu grupowego u góry ekranu.

3. Kliknij ikonę „informacje”, aby zobaczyć członków grupy.

4. Znajdź osobę, którą chcesz usunąć z grupy, przesuń po niej w lewo, a następnie wybierz „Usuń”.

· Osoba zostanie powiadomiona, że ​​„opuściła rozmowę”. Nie będą mogli wysyłać ani odbierać wiadomości z czatu grupowego – chyba że dodasz ich ponownie.

Jak opuścić czat?

1. Uruchom aplikację Wiadomości i otwórz wiadomość czatu grupowego.

2. W górnej części ekranu kliknij obraz czatu grupowego, a następnie ikonę „informacje”.

3. Przewiń w dół, aby wybrać opcję „Opuść tę rozmowę”.

Uzyskiwanie głosu dzięki iMessages

iMessage to w pełni zaszyfrowana metoda wysyłania bezpłatnych wiadomości między iPhone'ami, iPadami, komputerami Mac i zegarkami Apple. Od czasu premiery w 2011 roku okazał się liderem w swojej dziedzinie i walczył z konkurentami, takimi jak WhatsApp, Facebook Messenger i Viber.

Teraz, gdy pokazaliśmy Ci, jak wysyłać głosowe, fotograficzne i wideo iMessage, jak tworzyć i zarządzać grupą czatu iMessage oraz wiele innych przydatnych rzeczy iMessage – którą metodę wysyłania wiadomości preferujesz – głos czy tekst? Czy bawiłeś się jakimiś efektami zdjęć i wideo oraz opcjami edycji? Jeśli tak, jakie są twoje ulubione? Chcielibyśmy usłyszeć o twoich doświadczeniach z iMessage, powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.