Jak dodać podświetlanie składni do kodu źródłowego w Dokumentach Google

Deweloperzy i programiści od dawna używają edytorów tekstu jako podstawowego sposobu wprowadzania kodu komputerowego. Niektóre środowiska programistyczne mają własne wbudowane edytory, ale programiści zwykle lubią jeden edytor i trzymają się tego programu. Jednym z powodów jest to, że dobry edytor kodowania zawiera podświetlanie składni, funkcję, która formatuje kod źródłowy i przypisuje czcionki i kolory do słów kluczowych i konstrukcji w kodzie, aby ułatwić jego odczytanie. Z tego powodu programiści preferują edytory tekstu, takie jak Notepad ++, które są omówione w tym przewodniku Tech Junkie. Większość programistów nie postrzega Dokumentów Google jako potencjalnego edytora kodu, pomimo świetnych funkcji grup roboczych i integracji z chmurą, ponieważ nie zawierają wbudowanych opcji podświetlania składni.

Jak dodać podświetlanie składni do kodu źródłowego w Dokumentach Google

Możesz jednak dodać podświetlanie składni do kodu w dokumentach Google Doc. W rzeczywistości istnieje co najmniej kilka dodatków do Dokumentów, które umożliwiają formatowanie różnych języków programowania i znaczników z podświetlaniem składni. Istnieje również wiele aplikacji internetowych, których możesz użyć do wstawienia kodu źródłowego z podświetlaniem w Dokumentach Google. W tym artykule pokażę, jak dodać podświetlanie składni kodu źródłowego do dokumentów Dokumentów.

Formatuj kod źródłowy za pomocą Code Pretty

Code Pretty to dodatek do Dokumentów Google, który automatycznie dodaje podświetlenie do wybranego kodu. Code Pretty nie zawiera ogromnej liczby ustawień dostosowywania formatowania składni, ale nadal dodaje przydatną opcję podświetlania składni do Dokumentów. Możesz dodać CP do Dokumentów, klikając Free na tej stronie. Następnie naciśnij Pozwalać na przycisk, aby potwierdzić uprawnienia dla dodatku.

Następnie otwórz Dokumenty w przeglądarce; i kliknij kartę Dodatki, aby otworzyć jej menu. To menu będzie teraz zawierało dodatek Code Pretty. Aby zobaczyć przykład, jak ten dodatek wyróżnia składnię, wybierz i skopiuj poniższy przykładowy kod JavaScript do dokumentu Dokumentów, naciskając Ctrl + C.

Co potrafi JavaScript?

JavaScript może zmieniać atrybuty HTML.

W tym przypadku JavaScript zmienia atrybut src (źródło) obrazu.

Włączyć światło

Wyłącz światła

Wklej tę próbkę JavaScript do Dokumentów, naciskając Ctrl + V. Następnie wybierz kod w edytorze tekstu za pomocą kursora. Kliknij Dodatki >Kod ładny i wybierz Wybór formatu opcję z podmenu. Spowoduje to sformatowanie kodu JavaScript, jak pokazano na zrzucie bezpośrednio poniżej.

Jak wspomniano, CP nie zawiera wielu ustawień podświetlania składni. Możesz jednak dostosować rozmiar czcionki podświetlonego kodu, klikając Dodatki >Kod ładny oraz Ustawienia. To otworzy pasek boczny pokazany bezpośrednio poniżej. Następnie możesz wybrać alternatywny domyślny rozmiar czcionki dla podświetlonego kodu.

Formatuj kod źródłowy za pomocą bloków kodu

Code Blocks to alternatywny dodatek do CP, który można dodać do Dokumentów. W rzeczywistości jest to nieco lepszy dodatek do podświetlania składni, ponieważ zawiera liczne motywy podświetlania. wciśnij Bezpłatny na tej stronie internetowej, aby dodać bloki kodu do Dokumentów.

Po zainstalowaniu bloków kodu otwórz Dokumenty i skopiuj i wklej ten sam kod JavaScript powyżej do edytora tekstu, jak poprzednio. Kliknij Dodatki >Bloki kodu i wybierz Początek aby otworzyć pasek boczny pokazany na zrzucie bezpośrednio poniżej.

Zaznacz kursorem tylko tekst JavaScript. Upewnij się, że nie zaznaczasz żadnego pustego miejsca na dokument powyżej lub poniżej kodu. Wybierać JavaScript z pierwszego menu rozwijanego. Następnie możesz również wybrać motyw z Temat menu rozwijane. wciśnij Format przycisk, aby dodać podświetlanie składni do kodu, jak pokazano poniżej. Teraz tekst JavaScript jest znacznie wyraźniejszy z podświetlonymi znacznikami.

Skopiuj i wklej podświetlony kod źródłowy do Dokumentów Google

Oprócz Code Blocks i Code Pretty Docs możesz także używać aplikacji internetowych do wyróżniania składni do formatowania kodu źródłowego. Następnie możesz skopiować podświetlony kod źródłowy z aplikacji internetowej i wkleić go z powrotem do dokumentu Dokumentów. Textmate to jedna aplikacja internetowa do wyróżniania składni, która formatuje wiele języków programowania i znaczników.

Kliknij to hiperłącze, aby otworzyć Textmate. Następnie skopiuj i wklej tekst JavaScript zawarty w tym poście do pola kodu źródłowego Textmate za pomocą skrótów Ctrl + C i Ctrl + V. Wybierać JavaScript z menu rozwijanego Język. Wybierz motyw podświetlania składni z menu rozwijanego Motyw. wciśnij Atrakcja , aby uzyskać podgląd formatowania kodu źródłowego, jak pokazano na zrzucie bezpośrednio poniżej.

Następnie zaznacz kursorem podświetlony kod JavaScript w podglądzie i naciśnij Ctrl + C. Wklej podświetlony kod do Dokumentów Google, naciskając Ctrl + V. Spowoduje to dodanie podświetlonego kodu źródłowego JavaScript do dokumentu Dokumentów, jak pokazano bezpośrednio poniżej.

Nie potrzebujesz więc edytora tekstu na komputer, aby dodać podświetlanie składni do oprogramowania i kodu witryny. Zamiast tego możesz wyróżnić kod składni w dokumentach Docs za pomocą rozszerzeń Code Pretty i Code Blocks. Możesz też skopiować i wkleić swój kod do iz aplikacji internetowej Textmate, aby wstawić kod źródłowy z podświetleniem w Dokumentach Google.

Czy masz inne sposoby na dodanie formatowania składni do Dokumentów Google? Podziel się nimi z nami poniżej!