Jak obliczyć zakres w Arkuszach Google

Podczas obsługi dużych ilości danych możliwość grupowania pewnych wartości może być bardzo przydatna. Automatyczne obliczanie setek wartości jest przecież jednym z powodów, dla których powstały arkusze kalkulacyjne. Tutaj ważna jest możliwość deklarowania zakresów komórek, ponieważ upraszcza to niewygodne obliczenia.

Jak obliczyć zakres w Arkuszach Google

W tym artykule pokażemy, jak obliczyć zakres w Arkuszach Google, wraz z innymi przydatnymi funkcjami zakresu Arkuszy Google.

Jak znaleźć zakres w Arkuszach Google

Definicja zakresu w arkuszach kalkulacyjnych różni się od jego odpowiednika w matematyce. Mówiąc najprościej, podczas pracy w programach arkuszy kalkulacyjnych zakres to grupa wybranych komórek. Jest to ważne, ponieważ grupując komórki razem, możesz użyć tych grup jako wartości do wykonywania obliczeń. Dzięki temu użytkownik może automatycznie obliczać formuły z zakresem jako argumentem.

Znalezienie zakresu w Arkuszach Google jest bardzo łatwym procesem. Po prostu zaczynasz od jednego końca zestawu danych do drugiego. Na przykład zestaw danych składający się z dziesięciu liczb ma zakres od jednego do dziesięciu lub od dziesięciu do jednego. Nie ma znaczenia, gdzie zaczynasz i gdzie kończysz, o ile obejmuje cały zestaw danych, czyli Twój zakres.

Jeśli spojrzysz na górę i na lewo od dokumentu Arkusza Google, zauważysz, że niektóre litery i cyfry je oznaczają. W ten sposób określasz nazwę konkretnej komórki w arkuszu. Patrzysz na literę od góry, a potem na cyfrę po lewej. Pierwsza komórka to A1, komórka znajdująca się bezpośrednio na jej dole to A2, a ta bezpośrednio po prawej to B2. W ten sposób określasz pierwszą i ostatnią wartość swojego zakresu.

Obliczenie zakresu byłoby łatwe, gdyby był to pojedynczy wiersz lub kolumna. Po prostu użyj obu końców zestawu danych, który ma wartość, a następnie umieść między nimi dwukropek. Na przykład w jednej kolumnie danych, począwszy od A1 do A10, zakresem będzie A1:A10 lub A10:A1. Nie ma znaczenia, czy najpierw użyjesz któregoś z końców.

To trochę skomplikowane, gdy pracujesz z wieloma wierszami lub kolumnami. W przypadku tego rodzaju zestawu danych musisz określić dwa przeciwległe narożniki, aby uzyskać zasięg. Na przykład zestaw dziewięciu komórek składający się z trzech rzędów i trzech kolumn, zaczynając od A1 i kończąc na C3, przeciwległe rogi to A1 i C3 lub A3 i C1.

Nie ma znaczenia, czy weźmiesz skrajnie lewą górną i skrajną prawą dolną komórkę, czy skrajnie lewą dolną i skrajną prawą górną. Dopóki znajdują się w przeciwległych rogach, pokryjesz cały zestaw danych. Zakres byłby wtedy A1:C3, C3:A1, A3:C1 lub C1:A3. Nie ma znaczenia, której komórki użyjesz jako pierwszej wartości zakresu.

Znalezienie wartości zakresu przez wpisanie wartości jest przydatne, gdy liczba posiadanych wartości danych jest zbyt duża, aby można było wybrać ją ręcznie. W przeciwnym razie możesz wpisać = w pustej komórce, a następnie kliknąć i przeciągnąć myszą na cały zestaw danych, aby automatycznie wygenerować zakres danych.

Jak tworzyć nazwane zakresy w Arkuszach Google

Nazwane zakresy stają się przydatne, gdy masz zbyt wiele zestawów zakresów, aby je śledzić. Może to również pomóc w uproszczeniu obliczeń, ponieważ możesz używać samych etykiet jako argumentów formuł. Co jest łatwiejsze do zapamiętania? =suma(a1:a10) czy =sum(codzienna_sprzedaż)? Korzystając z tego ostatniego, nie tylko będziesz wiedział, do czego właściwie służy zakres, ale patrząc na samą formułę, możesz zobaczyć, że wynik jest sumą dziennej sprzedaży.

Aby utworzyć nazwany zakres, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego w Arkuszach Google.

 2. Wybierz zakres, który chcesz nazwać.

 3. Kliknij Dane w górnym menu.

 4. Kliknij Nazwane zakresy z listy rozwijanej. Po prawej stronie pojawi się okno.

 5. W pierwszym polu tekstowym wpisz odpowiednią nazwę.

 6. Jeśli chcesz zmienić wybrany zakres, możesz zmienić wartości w drugim polu tekstowym. Jeśli masz wiele arkuszy, możesz wpisać nazwę arkusza, a następnie wykrzyknik (!), aby określić, którego arkusza używasz. Wartości między dwukropkiem (:) to zakres.

 7. Po zakończeniu nazywania kliknij Gotowe.

Istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać podczas nazywania zakresów. Nieprzestrzeganie tych reguł często powoduje komunikaty o błędach lub niepowodzenie formuły w uzyskaniu wyniku. Te zasady to:

 1. Nazwy zakresów mogą zawierać tylko cyfry, litery i podkreślenia.
 2. Nie możesz używać spacji ani znaków interpunkcyjnych.
 3. Nazwy zakresów nie mogą zaczynać się od słowa prawda lub fałsz.
 4. Nazwa musi mieć od jednego do 250 znaków.

Oto jak edytować już nazwane zakresy:

 1. Otwórz arkusze kalkulacyjne w Arkuszach Google.

 2. Kliknij Dane w górnym menu.

 3. Kliknij Nazwane zakresy z menu rozwijanego.

 4. W oknie po prawej stronie kliknij nazwany zakres, który chcesz edytować.

 5. Kliknij ikonę ołówka po prawej stronie.

 6. Aby edytować nazwę, wpisz nową nazwę, a następnie kliknij Gotowe. Aby usunąć nazwę zakresu, kliknij ikonę kosza po prawej stronie nazwy zakresu, a następnie kliknij Usuń w oknie, które się pojawi.

Dodatkowe często zadawane pytania

Jak uzyskać dostęp do funkcji ŚREDNIA w Arkuszach Google?

Jeśli chcesz skorzystać z funkcji ŚREDNIA, możesz wykonać następujące czynności:

• Kliknij pustą komórkę, w której chcesz wyświetlić odpowiedź.

• W górnym menu kliknij Wstaw.

• Najedź myszą na funkcję w menu rozwijanym.

• Kliknij ŚREDNIA.

• Wpisz wartości, których ma używać funkcja ŚREDNIA.

• Naciśnij klawisz Enter lub Return.

Jak zmienić swój zakres w Arkuszach Google?

Zmiana zakresu jest tak prosta, jak edytowanie pierwszej lub ostatniej wartości numerów komórek między symbolem dwukropka. Pamiętaj, że argument zakresu przyjmuje pierwszą i ostatnią wprowadzoną wartość i obejmuje wszystkie komórki pomiędzy nimi jako członek tego zakresu. Zwiększanie lub zmniejszanie liczby pomiędzy dwukropkiem odpowiednio zwiększy lub zmniejszy elementy zakresu.

Jak obliczyć sumę w Arkuszach Google?

Formuły w Arkuszach Google mogą automatycznie obliczać sumę określonego zakresu komórek. Jeśli wartości wewnątrz komórek zostaną zmienione, suma zostanie odpowiednio dostosowana. Zwykle używaną funkcją jest SUMA, która jest sumą wszystkich wartości w argumencie. Składnia tej funkcji to =SUMA(x:y), gdzie x i y to odpowiednio początek i koniec zakresu. Na przykład suma z zakresu od A1 do C3 zostanie zapisana jako =SUMA(A1:C3).

Jak wybrać zakres danych w Arkuszach Google?

Zakres można wybrać na dwa sposoby, albo ręcznie wpisać wartości zakresu, albo kliknąć i przeciągnąć myszą po całym zakresie. Klikanie i przeciąganie jest przydatne, jeśli ilość danych, które masz, obejmuje tylko kilka stron. Staje się to nieporęczne, jeśli masz dane w tysiącach.

Aby ręcznie wybrać zakres danych, znajdź skrajną górną lewą wartość i dolną skrajną prawą wartość i umieść je między dwukropkiem. To samo dotyczy również wartości skrajnie górnej po prawej i skrajnej dolnej po lewej stronie. Następnie możesz wpisać to jako argument w funkcji.

Jak znaleźć środek w Arkuszach Google?

W kategoriach matematycznych średnia to suma wartości zestawu komórek podzielona przez liczbę dodanych komórek. Mówiąc najprościej, jest to średnia wartość wszystkich komórek. Można to osiągnąć za pomocą funkcji ŚREDNIA w menu Wstaw i Funkcja.

Co to jest zakres danych w Arkuszach Google?

Zakres danych to zestaw komórek, których chcesz użyć w funkcji lub formule. To inna nazwa zakresu. Te dwie nazwy są wymienne.

Co to jest prawidłowy zakres w Arkuszach Google?

W zależności od użytej formuły niektóre wartości nie będą akceptowane jako argument. Na przykład wartość komórki PRAWDA nie może być użyta w formule =SUMA(), ponieważ nie jest to wartość liczbowa, którą można obliczyć. Prawidłowy zakres to zestaw komórek zawierających dane, które formuła zaakceptuje jako argument. Jeśli istnieje komórka, która ma nieakceptowane dane wejściowe, zakres jest niepoprawny. Nieprawidłowe zakresy mogą również wystąpić, gdy pierwszy lub ostatni punkt zakresu ma wartość powodującą błąd.

Jak znaleźć statystyczny zakres wartości w Arkuszach Google?

W matematyce zakres statystyczny to różnica między najwyższą wartością a najniższą wartością zbioru danych. Arkusze Google mają kilka funkcji, które sprawiają, że obliczenie tego jest dość proste. Funkcja MAX i MIN znajduje się w menu Insert and Function. Aby znaleźć zakres statystyczny lub zestaw danych, wpisz =(MAX(x) – MIN(x)) gdzie x to Twój zakres. Na przykład dla zakresu statystycznego zbioru danych od A1 do A10 formuła wyglądałaby następująco =(MAX(A1:A10) – MIN(A1:A10)). Jeśli chcesz zaokrąglić wartości, możesz użyć następującej składni: =round(MAX(A1:A10),1)-round(MIN(A1:A10),1).

Efektywne obliczenia

Wiedza o tym, jak obliczyć zakres w Arkuszach Google, pomaga użytkownikom efektywnie obsługiwać ogromne ilości danych. Możesz łatwiej korzystać ze wszystkich formuł i funkcji oferowanych przez Arkusze Google, jeśli możesz pogrupować dane w określone zestawy i zakresy. Zrozumienie, jak działają zakresy, może pomóc uprościć obciążenie pracą.

Czy znasz inny sposób obliczania zakresu w Arkuszach Google? Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.