Jak stworzyć formularz w Airtable

Jeśli próbujesz zbudować zestaw danych, jedną z najtrudniejszych części tworzenia tej bazy danych jest zbieranie informacji od innych osób. Airtable zapewnia użytkownikom łatwy sposób tworzenia dostępnych formularzy, których inni mogą używać do wprowadzania faktów i liczb niezbędnych do zbudowania zestawu danych.

Jak stworzyć formularz w Airtable

To powiedziawszy, pokażemy Ci wszystkie niezbędne informacje o tym, jak utworzyć formularz w Airtable, bez względu na platformę, na której korzystasz z aplikacji.

Jak utworzyć formularz w Airtable z systemu Windows, Mac lub Chromebook

Jeśli próbujesz tworzyć formularze w Airtable, to wersja komputerowa jest jedyną drogą. Zarówno tworzenie, jak i przeglądanie formularzy nie są dostępne w natywnej wersji aplikacji Airtable. Aby utworzyć formularz w Airtable, wykonaj następujące kroki:

Tworzenie tabeli bazowej

Zanim utworzysz formularz, będziesz potrzebować tabeli, w której będziesz gromadzić wszystkie dane, które zbierasz. Używaną tabelę można zaimportować z innych aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Arkusze Google lub Windows Excel, lub utworzyć bezpośrednio w Airtable. Aby stworzyć bazę Airtable:

 1. Otwórz Airtable i zaloguj się, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

 2. Przejdź do menu Strona główna, a następnie kliknij ikonę Dodaj bazę. Powinien to być obrazek z dużym plusem.

 3. Możesz zacząć od szablonu, aby skorzystać z dostępnych przewodników po bazach danych dostępnych w Airtable, zaimportować istniejące dane z innych arkuszy kalkulacyjnych lub aplikacji bazodanowych lub rozpocząć tabelę od zera.

 4. Jeśli zaczniesz od zera, możesz zmienić ikonę, nazwę tabeli i kolor ikony bezpośrednio z menu rozwijanego.

 5. Gdy skończysz, otwórz stół.

 6. Edytuj parametry tabeli według własnego uznania. Dwukrotne kliknięcie nagłówka kolumny lub komórki umożliwi zmianę zawartości. Jeśli skończysz, przejdź do następnego kroku.

Tworzenie formularza podstawowego

Aby stworzyć podstawowy formularz, który będzie szablonem Twojego projektu:

 1. Aby rozpocząć tworzenie formularza Airtable, przejdź do widoku Formularza w bazie Airtable. Opcja wyboru widoku formularza znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu, tuż pod zakładką Dodaj widok. Kliknij Formularz.

 2. Powinna być teraz inna ikona pod zakładką Widoki. Kliknij Otwórz formularz.

 3. Zauważysz, że zostanie utworzony nowy szablon formularza, wypełniony nagłówkami kolumn Twojej bazy Airtable.

Edycja formularza

Możesz edytować formularz, wykonując następujące czynności:

 1. Jeśli chcesz dodać logo do formularza Airtable, kliknij ikonę Dodaj logo u góry formularza. Pamiętaj jednak, że jest to opcja Premium Airtable i wymaga konta Pro Airtable. Nie jest to dostępne w wersji Free lub Pro Trial.

 2. Jeśli chcesz dodać zdjęcie okładki, możesz również dwukrotnie kliknąć ikonę Dodaj zdjęcie okładki w górnej części formularza. Jest to również opcja wersji premium.

 3. Jeśli chcesz zmienić położenie pól wprowadzania, kliknij i przeciągnij pola według własnego uznania.
 4. Jeśli chcesz usunąć istniejące pole w formularzu, kliknij i przeciągnij to pole tekstowe w lewo, a następnie upuść je na pole oznaczone jako Przeciągnij i upuść pola tutaj, aby ukryć.

 5. Jeśli chcesz usunąć wszystkie istniejące pola, kliknij Usuń wszystko w menu Pola.

 6. Jeśli usunąłeś wszystkie pola, ale chcesz je wszystkie dodać, kliknij Dodaj wszystko.

 7. Jeśli chcesz utworzyć nowe pole tekstowe, kliknij +Dodaj pole do tej tabeli. Pamiętaj, że spowoduje to również dodanie kolejnej kolumny do istniejącej bazy Airtable.

Edycja pól

Pole tytułu formularza

 1. Aby zmienić nazwę formularza, kliknij tytuł formularza, a następnie zmień tekst zgodnie z potrzebami. Jeśli chcesz dodać dalsze streszczenie lub wyjaśnienie formularza, wprowadź tekst w polu Dodaj opis tego formularza.

Pierwsze pole

 1. W pierwszym polu możesz zmienić tytuł, klikając nazwę i edytując tekst. Nie wpłynie to na tytuł rzeczywistej bazy Airtable.

 2. Aby dodać tekst pomocy, kliknij pole Dodaj tekst pomocy, a następnie wprowadź swoją wiadomość. Ta wiadomość będzie widoczna tylko wtedy, gdy użytkownik najedzie kursorem na to konkretne pole.

 3. W lewym górnym rogu pola Pole zobaczysz nazwę pola powiązaną z nagłówkiem kolumny bazy Airtable. Kliknięcie go spowoduje wyświetlenie kilku opcji, a mianowicie Dostosuj typ pola, Edytuj uprawnienia pola, Powiel pole i Usuń pole.

 4. Zduplikowane pole tworzy nowe pole ze wszystkimi ustawieniami zduplikowanego pola.

 5. Pole Usuń usuwa pole z formularza.

 6. Uprawnienia pola edycji wyznaczają osoby, które mają możliwość edytowania wartości w tym polu. Można to ustawić na Edytor i nowsze, Twórcy i nowsze, Określeni użytkownicy i Nikt. Właściciele formularza zawsze będą mieli uprawnienia do edycji. Ustawienie uprawnienia Edytuj pole na Nikt pozwoli właścicielowi tylko na zmianę wartości w tym polu.

 7. Dostosuj typ pola zmienia format danych, które można wprowadzić w polu. Istnieje kilka ustawień, a każde z nich ma swój własny opis. Na przykład możesz ustawić to pole, aby akceptować tylko tekst lub tylko liczby. Po ustawieniu kliknij Zapisz, aby zachować zmiany.

 8. W prawym górnym rogu pola znajduje się przycisk przełączania Wymagane. Włączenie tej opcji oznacza, że ​​użytkownik wprowadzający dane nie może pozostawić tego pola tekstowego pustego.

 9. W dolnej części znajduje się przełącznik Pokaż pole tylko wtedy, gdy spełnione są warunki. Ta opcja jest wyłączona dla pierwszego pola formularza. Tylko drugie pola dalej można zaprogramować z warunkami.

Drugie pole dalej

 1. Wszystkie opcje inne niż Pokaż pole tylko po spełnieniu warunków są podobne do drugich pól wzwyż.

 2. Jeśli przełączysz opcję Pokaż pola tylko wtedy, gdy warunki są spełnione, możesz ustawić określone wymagania, zanim określone pole stanie się widoczne.

 3. Pierwszy warunek rozpoczyna się od When, po którym następuje poprzednia nazwa pola, operator filtru i, w zależności od operatora, pole tekstowe. Operatorzy polowi to:

 • Zawiera – sprawdza, czy ustawiona nazwa pola ma określoną wartość wskazaną w polu tekstowym.
 • Nie zawiera – sprawdza, czy w poprzedniej ustawionej nazwie pola nie ma określonej wartości.
 • Is – sprawdza, czy ustawiona nazwa pola jest równa określonej wartości w polu tekstowym.
 • Is not – sprawdza, czy ustawiona nazwa pola nie jest równa określonej wartości w polu tekstowym.
 • Jest pusta – sprawdza, czy w ustawionej nazwie pola nie ma wartości. Uwaga, nie może to być prawdą, jeśli ustawiona nazwa pola jest przełączana zgodnie z wymaganiami.
 • Nie jest pusty – sprawdza, czy ustawiona nazwa pola ma wartość. Będzie to zawsze prawdziwe, jeśli nazwa pola została zmieniona zgodnie z wymaganiami.

Kliknięcie na dodaj warunek spowoduje utworzenie kolejnego operatora pola warunku. Pierwszym słowem dotyczącym nowego warunku będzie albo I albo Or. Warunek I wymaga, aby wszystkie warunki były prawdziwe. Warunek Or wymaga, aby co najmniej jeden warunek był prawdziwy. Można utworzyć wiele warunków, aby utworzyć połączone warunki I i Lub.

Opcje wypełniania formularzy

Istnieje również kilka opcji, które możesz włączać i wyłączać po wypełnieniu formularza przez użytkownika. Te opcje to:

Jak stworzyć formularz w Airtable z iPhone'a?

Aplikacja mobilna Airtable nie obsługuje natywnie tworzenia ani przeglądania formularzy. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do formularzy w mobilnej wersji Airtable, utwórz nowy formularz za pomocą wersji desktopowej, a następnie użyj łącza udostępniania, aby formularz był dostępny dla innych urządzeń. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć formularz Airtable, zapoznaj się z instrukcją Airtable na pulpicie.

Jak utworzyć formularz w AirTable z urządzenia z Androidem?

Jak wspomniano w instrukcjach na iPhone'a, aplikacja mobilna Airtable nie obsługuje tworzenia ani przeglądania formularzy. Utwórz łącze udostępniania, aby połączyć formularz utworzony na komputerze z aplikacją mobilną. Aby utworzyć formularz, zapoznaj się z poprzednimi instrukcjami dotyczącymi wersji na komputery.

Bardzo potężne narzędzie

Formularze są bardzo potężnymi narzędziami, gdy trzeba zbierać dane. Możliwość łatwego tworzenia formularzy cyfrowych sprawia, że ​​Airtable jest poręczną aplikacją. Proces może początkowo wydawać się nieco skomplikowany, ale staje się prostszy, im częściej go używasz. Umiejętność tworzenia formularza w Airtable jest wielką zaletą, niezależnie od tego, czy używasz go w edukacji, biznesie, czy w prostym przechowywaniu danych.

Czy miałeś jakieś doświadczenie dotyczące tworzenia formularza w Airtable? Czy znasz inne sposoby tworzenia i używania formularzy Airtable? Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.