Jak utworzyć dowiązanie symboliczne

Czy jesteś zmęczony szukaniem wypchanych katalogów w poszukiwaniu plików, z których będziesz korzystać tylko przez sekundę? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. Podamy szczegółowe instrukcje tworzenia dowiązań symbolicznych na komputerze.

Jak utworzyć dowiązanie symboliczne

Po wykonaniu kroków opisanych w tym artykule możesz pożegnać się z długimi, bezsensownymi poszukiwaniami plików i skupić się więcej czasu na rzeczach, które naprawdę mają znaczenie.

Jak stworzyć dowiązanie symboliczne?

Zanim zagłębimy się w szczegóły tworzenia dowiązania symbolicznego, chcemy się upewnić, że dokładnie wiesz, co tworzysz. Załóżmy, że zainstalowałeś program, który musi być przechowywany w „C:\Pliki programów\Programy.”

Naprawdę chciałbyś mieć ten program w swoim „D:\Documents”, ale jest to niemożliwe. Dzieje się tak, gdy dodajesz dowiązanie symboliczne do swojego „C:\Pliki programów\Programy” plik do “D:\Dokumenty" teczka. W ten sposób oszczędzisz sobie kłopotów z żonglowaniem przez całe „C:”, aby otworzyć ten plik.

W większości systemów operacyjnych użyjesz ln -s polecenie, po którym następuje docelowy plik źródłowy i nazwa dowiązania symbolicznego.

Poniżej znajdziesz instrukcje dotyczące tworzenia dowiązania symbolicznego w określonych systemach operacyjnych i programach.

Jak utworzyć dowiązanie symboliczne w systemie Windows?

Aby utworzyć dowiązanie symboliczne w systemie Windows, użyjesz polecenia mklink w wierszu polecenia. Jest to polecenie wewnętrzne dostępne w systemach Windows Vista, Windows 7, 8 i 10. Możesz to zrobić, uruchamiając wiersz polecenia jako administrator:

 1. Wpisz „Wiersz polecenia” w menu Start.

 2. Kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy.
 3. Wybierz opcję „Uruchom jako administrator”.

Jeśli uruchomisz aktualizację dla twórców systemu Windows 10, nie musisz uzyskiwać dostępu do wiersza polecenia jako administrator. Musisz jednak wcześniej włączyć tryb deweloperski:

 1. Przejdź do strony „Ustawienia”.

 2. Przejdź do sekcji „Aktualizacja i bezpieczeństwo”.

 3. Wybierz „Dla programistów”.

 4. Upewnij się, że „Tryb programisty” jest włączony.

Teraz, gdy masz wszystko skonfigurowane, możesz wrócić do wiersza polecenia i uruchomić następujące polecenie:

mklink Nazwa_łącza Ścieżka_docelowa.

Wywołując to polecenie, utworzysz dowiązanie symboliczne wskazujące na plik Nazwa_celu.

Jeśli chcesz, aby dowiązanie symboliczne wskazywało katalog, dodaj odpowiednią literę:

mklink /D Nazwa_łącza Ścieżka_docelowa

Jeśli niektóre nazwy ścieżek zawierają spacje, będziesz musiał umieścić polecenie w cudzysłowie:

Mklink /D „C:\Moje pliki” „C:\Użytkownicy\Nazwa\Oryginał\.”

Narzędzia innych firm do obsługi łączy symbolicznych

Aby utworzyć dowiązania symboliczne w systemie Windows, możesz również pobrać narzędzie innej firmy o nazwie Link Shell Extension. To narzędzie pozwala tworzyć dowiązania symboliczne, wykonując następujące czynności:

 1. Pobierz i zainstaluj narzędzie.

 2. Znajdź plik, z którego chcesz utworzyć dowiązanie symboliczne.
 3. Kliknij go prawym przyciskiem myszy.
 4. Wybierz z menu opcję „Wybierz źródło linku”.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy w innym folderze i najedź na opcję "Upuść jako" w menu.

 6. Wybierz „Łącze symboliczne”.

Jak utworzyć dowiązanie symboliczne w systemie Unix?

Aby utworzyć łącza między plikami w systemie Unix, użyjesz ja polecenie w wierszu poleceń systemu Unix. Aby utworzyć dowiązanie symboliczne, dodasz -s opcja do ja Komenda. Twoje polecenie powinno wyglądać tak:

ln -s Nazwa_łącza_pliku_docelowego

Powinieneś zastąpić Target_File nazwą pliku, dla którego tworzysz dowiązanie symboliczne. Możesz tworzyć dowiązania symboliczne do dowolnych plików lub katalogów w systemie plików. Zastąp Link_Name nazwą swojego linku symbolicznego.

Uwaga: Usunięcie lub usunięcie pliku docelowego spowoduje, że dowiązanie symboliczne nie będzie działać poprawnie.

Jak utworzyć dowiązanie symboliczne do katalogu w systemie Linux?

Tworzenie dowiązań symbolicznych do katalogu w systemie Linux wymaga tej samej procedury, co tworzenie dowiązań do pliku. Jako pierwszy parametr przywołasz nazwę katalogu swojego pliku, a jako drugi parametr wpiszesz nazwę dowiązania symbolicznego.

Na przykład możesz utworzyć dowiązanie symboliczne z katalogu /mnt/my_drive/photos do ˜/katalog moje_zdjęcia:

ln -s /mnt/mój_dysk/zdjęcia ˜/moje_zdjęcia

Jak utworzyć dowiązanie symboliczne w Ubuntu?

Tworzenie łączy między plikami we wszystkich systemach Linux, w tym Ubuntu, działa z „ja" Komenda. Aby utworzyć dowiązanie symboliczne w Ubuntu, uruchom Terminal i wywołaj to polecenie z opcją -s dodano obok ja.

Oto jak powinno wyglądać twoje polecenie:

sudo ln -s Katalog_źródłowy Katalog_łączy

Powinieneś zastąpić „Source_Directory” katalogiem oryginalnego pliku. W parametrze „Link_Directory” wpiszesz nazwę swojego dowiązania symbolicznego.

Jak utworzyć łącze symboliczne na komputerze Mac?

Najlepszym sposobem myślenia o dowiązaniach symbolicznych na Macu jest to, że są zaawansowanymi aliasami. Różnią się one tym, że dowiązania symboliczne działają we wszystkich aplikacjach Mac, w tym w Terminalu. W rzeczywistości będziesz używać Terminala do tworzenia dowiązań symbolicznych. Wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Uruchom Terminal, naciskając Command + Spacja, a następnie wpisując „Terminal”. Alternatywnie uruchom Terminal za pomocą Findera> Aplikacje> Narzędzia> Terminal.
 2. Uruchom następujące polecenie: ln -s /original/path/link/path. Możesz utworzyć ścieżkę do pliku lub katalogu. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć dowiązanie symboliczne na pulpicie, które będzie wskazywać na folder Dokumenty, uruchom to polecenie:

ln -s /Użytkownicy/nazwa/Dokumenty /Użytkownicy/nazwa/Pulpit

Po prawidłowym wywołaniu na pulpicie pojawi się folder o nazwie "Dokumenty". Wygląda jak prawdziwy folder, ale w rzeczywistości jest to jego dowiązanie symboliczne. Możesz go otworzyć i będzie miał taką samą zawartość jak oryginalny folder „Dokumenty”.

Może twój plik ścieżki będzie zawierał spacje. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć dowiązanie symboliczne do folderu o nazwie "Moje obrazy" i chcesz, aby pojawił się w folderze "Moje pliki", umieść to polecenie w cudzysłowie:

ln -s „Użytkownicy/nazwa/Moje obrazy” „/Użytkownicy/nazwa/Moje pliki/Link”

Aby to ułatwić, możesz po prostu przeciągnąć i upuścić dowolny folder z aplikacji Finder do terminala. Automatycznie wstawi ścieżkę tego folderu i w razie potrzeby umieści ją w cudzysłowie.

Narzędzia innych firm do obsługi łączy symbolicznych

Możesz także utworzyć dowiązanie symboliczne w Finderze, ale potrzebujesz do tego narzędzia innej firmy. Możesz zainstalować aplikację o nazwie SymbolicLinker, która doda następującą opcję w menu kontekstowym Findera: Usługi > Utwórz łącze symboliczne.

Jak utworzyć dowiązanie symboliczne w Centos 7?

Tworzenie dowiązania symbolicznego w Centos 7 wymaga tego samego polecenia, co w innych systemach operacyjnych Linux. Poprowadzisz ja polecenie, po którym następuje -s:

Ln -s Katalog łączy źródłowych katalogu

Możesz tworzyć dowiązania symboliczne do katalogów lub dowolnych plików w całym systemie plików.

Jak stworzyć dowiązanie symboliczne w Powershell?

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć dowiązanie symboliczne w Powershell:

 1. Uruchom Powershell jako administrator.
 2. Skopiuj (lub wpisz) to polecenie:

  Nowy element -ItemmType -SymbolicLink -Ścieżka „Łącze” -Cel „Cel”

 3. W części „Link” należy wpisać ścieżkę dowiązania symbolicznego, w tym jego nazwę i rozszerzenie pliku.
 4. W części „Cel” wpisz ścieżkę, do której będzie odnosić się Twój nowy link.

Jak stworzyć dowiązanie symboliczne w Pythonie?

Jeśli używasz Pythona, prawdopodobnie wiesz, że moduł OS pozwala na interakcję z Twoim systemem operacyjnym. Możesz użyć metody os.symlink(), aby utworzyć dowiązania symboliczne (dst), które wskazują ich miejsce docelowe źródła (src).

Oto składnia:

os.symlink(źródło, dst)

ten src oznacza źródło, podczas gdy czas to miejsce docelowe, które wcześniej nie istniało. Nie powinieneś otrzymać żadnej wartości zwracanej, jeśli polecenie się powiodło.

Dodatkowe często zadawane pytania

Oto kilka dodatkowych pytań, które pomogą Ci w pełni wykorzystać ten temat.

Do czego służy łącze symboliczne?

Dowiązania symboliczne, powszechnie znane jako dowiązania symboliczne, to funkcje systemu plików, które tworzą łącze do określonych plików lub folderów. W pewnym sensie są one podobne do skrótu w systemie Windows lub aliasu na komputerze Mac, z tym wyjątkiem, że nie są to rzeczywiste pliki. Dowiązanie symboliczne to tak naprawdę wpis w określonym systemie plików, który odnosi się do pliku lub katalogu.

Jak tworzyć dowiązania symboliczne za pomocą LN?

Większość systemów operacyjnych używa polecenia ln do tworzenia dowiązań symbolicznych. Działa to tak, że uruchamiasz terminal systemu jako administrator i uruchamiasz następujące polecenie:

ln -s File_Source File_Destination

ten ja polecenie domyślnie tworzy twardy link, więc musisz dodać -s, który mówi mu, aby utworzyć miękki link (symlink).

Jak usunąć dowiązanie symboliczne?

W większości przypadków możesz usunąć dowiązania symboliczne, tak jak każdy inny plik: przenieś go do kosza.

Możesz usunąć dowiązania symboliczne w systemie Linux za pomocą „rm" Komenda. Wywołaj następujące polecenie, zastępując symbolic_link nazwą swojego dowiązania symbolicznego: rm nazwa_łącza symbolicznego

Jeśli akcja się powiodła, twoje polecenie zakończy się jako zero i nie wyświetli żadnych danych wyjściowych. Możesz usunąć więcej niż jedno dowiązanie symboliczne. Po prostu przekaż ich nazwy jako argumenty ze spacją między nimi: rm dowiązanie symboliczneX dowiązanie symboliczneZ dowiązanie symboliczneY

Możesz także użyć polecenia odłącz. To polecenie zaakceptuje tylko jeden argument, więc musisz usuwać jeden link po drugim. Po prostu uruchom następujące polecenie: odłącz symboliczne_nazwa_linku

Nie powinieneś otrzymać żadnych danych wyjściowych, jeśli polecenie zakończyło się pomyślnie.

Aby usunąć dowiązania symboliczne w systemie Windows, użyj rmdir Komenda.

Na Macu, poza przeniesieniem pliku do kosza, możesz go usunąć za pomocą polecenia rm. Po prostu uruchom to polecenie wraz ze ścieżką dowiązania symbolicznego: rm /link/ścieżka

Co to jest polecenie utworzenia dowiązania symbolicznego?

Większość systemów operacyjnych używa polecenia ln do tworzenia dowiązań symbolicznych. Działa to tak, że uruchamiasz terminal systemu jako administrator i uruchamiasz następujące polecenie:

ln -s File_Source File_Destination

ten ja polecenie domyślnie tworzy twardy link, więc musisz dodać -s, który mówi mu, aby utworzyć miękki link (symlink).

Poprawa nawigacji po plikach

Wiedza o tym, jak tworzyć dowiązania symboliczne określonych katalogów plików, może być oszczędnością czasu rzeczywistego. Co więcej, przechowuje pliki bezpiecznie w ich pierwotnym miejscu docelowym, więc nic się nie zepsuje podczas przenoszenia plików. Kiedy nie potrzebujesz już konkretnego dowiązania symbolicznego, możesz go łatwo usunąć, tak jak każdy inny plik.

Do jakich plików najbardziej przydatne jest tworzenie dowiązań symbolicznych? Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.