Jak nagrywać makra w systemie Windows 10

Wcześniej omawialiśmy, jak nagrać screencast w systemie Windows 10.

Makro jest podobne do screencastu, który działa jak prosty program komputerowy, z tą różnicą, że rejestruje również sekwencję wybranych opcji i zdarzeń, które pozwalają osiągnąć Twoje cele. Nagrywanie makr oznacza, że ​​nie musisz ręcznie robić rzeczy, które robisz regularnie. Nagrywasz makro, aby zautomatyzować zadanie, aby zaoszczędzić czas i energię.

Jeśli screencast jest nagraniem filmu, który można odtwarzać wielokrotnie, to tworzenie makra jest pisaniem skryptu, z którego pracują aktorzy. Odtworzenie makra zmusi aktorów do przejścia przez całą scenę. Możesz powtórzyć scenę za każdym razem, gdy uruchomisz makro!

Jeśli więc dostosujesz niektóre ustawienia systemowe w systemie Windows podczas nagrywania makra, możesz ponownie odtworzyć makro, aby ponownie dostosować dokładnie te same ustawienia. To świetny sposób na zautomatyzowanie nudnych czynności, które czasami wykonujesz w systemie Windows.

Najlepsze oprogramowanie do nagrywania makr dla systemu Windows 10

Chociaż niektóre oprogramowanie systemu Windows zawiera makra specyficzne dla oprogramowania, możesz nagrywać makra dla dowolnej aplikacji w systemie Windows 10 za pomocą TinyTask.

Aby użyć TinyTask, przejdź do strony TinyTask w Softpedii. Aby dodać oprogramowanie do systemu Windows 10, naciśnij gigantyczny przycisk POBIERZ TERAZ na tej stronie.

Dla tego pakietu nie ma kreatora konfiguracji. Dwukrotne kliknięcie pliku tinytask.exe otworzy pasek narzędzi TinyTask pokazany poniżej.

makro

Nagrywanie makra za pomocą TinyTask

Pasek narzędzi TinyTask przedstawia sześć opcji. Interesuje nas to, jak nagrać makro. W tym przykładzie zarejestrujemy makro, które przełącza motyw pulpitu na alternatywny. Możesz rozpocząć nagrywanie swoich działań, naciskając niebieski przycisk „Nagraj” na pasku narzędzi lub naciskając Ctrl+Alt+Shift+R.

Po rozpoczęciu nagrywania kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, kliknij Personalizuj > Motywy > Ustawienia motywu, a następnie wybierz nowy motyw. Teraz możesz zatrzymać nagrywanie makra, naciskając przycisk „Nagraj” lub ponownie naciskając Ctrl + Alt + Shift + R.

Powtórz pierwszy krok powyżej, aby powrócić do oryginalnego motywu. Następnie naciśnij przycisk „Odtwórz” na pasku narzędzi, aby odtworzyć swoje makro; możesz także odtworzyć makro, naciskając Ctrl + Alt + Shift + P. Odtworzenie makra spowoduje przełączenie motywu na wybrany podczas nagrywania makra.

Następnie naciśnij przycisk "Kompiluj" i wybierz folder, w którym chcesz zapisać makro. Naciśnij przycisk „Zapisz”, aby zapisać makro. Otworzy się mała wiadomość pokazana poniżej. Kliknij OK."

makro2

Odtwarzanie nagranego makra

Po zapisaniu makra możesz je ponownie otworzyć i odtworzyć w dowolnym momencie. Naciśnij przycisk „Otwórz” na pasku narzędzi, a następnie wybierz zapisany motyw, aby go odtworzyć. Naciśnij przycisk „Odtwórz” na pasku narzędzi, aby go odtworzyć.

wciśnij Opcje na pasku narzędzi TinyTask, aby otworzyć podmenu z dodatkowymi ustawieniami, jak pokazano poniżej. Tam możesz dostosować szybkość makra i dalej skonfigurować skróty klawiszowe. Wybierać Klawisz skrótu nagrywania lub Klawisz skrótu odtwarzania aby wybrać alternatywne skróty klawiaturowe dla tych opcji.

makro3

Narzędzie do nagrywania makr to jedna z tych ważnych funkcji, które powinny już być domyślnie dołączone do systemu Windows. Ale z pomocą TinyTask możesz nagrywać makra w systemie Windows 10 w taki sam sposób, jak działa w programach MS Office, takich jak Word i Excel, redukując powtarzalne, nudne zadania do prostego dotknięcia klawiatury.

Wielu ekspertów ds. produktywności twierdzi, że zautomatyzowanie rutynowych zadań znacznie zwiększy Twoją produktywność, mimo że konieczne jest poświęcenie czasu na skonfigurowanie makr.

Pamiętaj, że możesz utworzyć makro dla praktycznie dowolnego zestawu poleceń. Zmiana motywu pulpitu to tylko przykład, który powinien być łatwy do naśladowania. Makra przydają się do szybkiego otwierania wielu pakietów oprogramowania, czyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki lub automatyzacji wszystkiego, co musisz zrobić wiele razy z rzędu.

Jeśli znalazłeś inne TechJunkies pomocne, w tym te:

  • Jak ustawić Notepad ++ jako domyślny?
  • Jak nagrywać makra myszy w systemie Windows 10
  • Jak nagrywać makra w Firefoksie i Google Chrome

Czy używasz makr do automatyzacji zadań? Jeśli tak, co robią dla Ciebie Twoje makra? Czy makra pomogły Ci spędzać czas na komputerze przyjemniej i wydajniej? Ponadto, jakie oprogramowanie do nagrywania makr uważasz za najbardziej przydatne? Opowiedz nam o tym w komentarzach poniżej!