Jak liczyć pola wyboru w Arkuszach Google

W Arkuszach Google możesz organizować projekty i zarządzać nimi za pomocą arkuszy kalkulacyjnych online. Funkcja pola wyboru pozwala na interaktywność, pozwalając użytkownikom odhaczyć ukończone elementy.

Jak liczyć pola wyboru w Arkuszach Google

Jeśli próbujesz śledzić postępy zespołu i chcesz wiedzieć, jak policzyć liczbę zaznaczonych pól w arkuszu kalkulacyjnym, jesteśmy tutaj, aby Ci powiedzieć, jak to zrobić.

W tym artykule zawarliśmy formułę, która służy do sumowania liczby zaznaczonych komórek w arkuszu kalkulacyjnym, jak liczyć zaznaczone pola na podstawie warunków i jak przekonwertować te dane na dynamiczny wykres.

Jak liczyć pola wyboru w Arkuszach Google

Za każdym razem, gdy pole wyboru jest zaznaczone, wartość komórki jest ustawiana na „prawda”. Niezaznaczone komórki mają wartość „fałsz”. Dlatego, aby policzyć wszystkie zaznaczone komórki, poprosisz o całkowitą liczbę „prawd” w zakresie komórek.

Załóżmy, że wszystkie nasze pola wyboru znajdują się w zakresie komórek od A2 do A22. Aby policzyć liczbę zaznaczonych pól:

 1. Kliknij komórkę w arkuszu kalkulacyjnym, w której chcesz wyświetlić sumę.

 2. Następnie wprowadź znak równości (=), a później "LICZ.JEŻELI”, po której następuje zakres komórek do sprawdzenia, czy wartość jest „prawdziwa”, np. A2:A22, PRAWDA.

 3. W sumie Twoja formuła będzie wyglądać mniej więcej tak: =LICZ.JEŻELI(A2:A22;PRAWDA).

Jak liczyć pola wyboru, które są zaznaczone?

Aby policzyć liczbę komórek ustawionych na wartość prawda w zakresie komórek od B2 do B22, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom Arkusze Google i otwórz arkusz kalkulacyjny.

 2. Kliknij komórkę, w której chcesz wyświetlić sumę.

 3. Wpisz „LICZ.JEŻELI”, po której następuje zakres komórek, np. =LICZ.JEŻELI(B2:B22;PRAWDA).

 4. Naciśnij klawisz Enter. Wyświetlona zostanie całkowita liczba zaznaczonych komórek w arkuszu kalkulacyjnym.

Aby policzyć pola wyboru, które nie są zaznaczone, wprowadź formułę: =LICZ.JEŻELI(B2:B22;FAŁSZ).

Jak liczyć pola wyboru na podstawie warunków

Załóżmy, że dane w naszym arkuszu kalkulacyjnym projektu mieszczą się w zakresie od A do C, od komórki 2 do komórki 22 i są skonfigurowane w następujący sposób:

 • Kolumna B zawiera listę faz
 • Kolumna C zawiera listę zadań, a
 • Kolumna D zawiera pola wyboru

Chcemy poznać liczbę zaznaczonych pól w fazie drugiej. Więc wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij komórkę, w której chcesz wyświetlić sumę.

 2. Teraz wpisz „=LICZ.WARUNKI(D2:D22;PRAWDA;B2:B22;E3).

Ta formuła sprawdza następujące elementy:

 • Czy komórka jest sprawdzona, czy nie.
 • Czy faza jest fazą drugą, czy nie.

Dodatkowe często zadawane pytania

Jak zrobić wykres z danymi zebranymi z pól wyboru w Arkuszach Google?

Arkusze Google mogą automatycznie rozpoznawać nowe wiersze dodane do obszaru wykresu i odpowiednio aktualizować wykres o zakresy dynamiczne.

Załóżmy, że dane w naszym arkuszu kalkulacyjnym projektu mieszczą się w zakresie od A do C, od komórki 2 do komórki 22 i są skonfigurowane w następujący sposób:

· Kolumna A zawiera listę faz

· Kolumna B zawiera listę zadań oraz

· Kolumna C zawiera pola wyboru

Stworzymy dynamiczny wykres zakresu, aby pomieścić dwie dodatkowe kolumny i nieograniczoną liczbę wierszy. W tym scenariuszu zakres danych będzie wynosił od A1 do E.

1. Wybierz zakres komórek swoich danych, np. A1:E.

2. Kliknij „Wstaw”, a następnie „Wykres”.

3. W „Edytorze wykresów” w zakładce „Dane” wybrać „Typ wykresu”, np. "Wykres kolumnowy."

4. Upewnij się, że:

· Zaznaczone są opcje „Użyj wiersza 1 jako etykiet” i „Przełącz wiersze/kolumny”.

· Opcja „Przełącz wiersze/kolumny” nie jest zaznaczona.

5. W opcji „Oś pozioma” wybierz „Traktuj etykiety jako tekst”.

Jak dodać niestandardowe wartości do pól wyboru?

1. Uruchom arkusz kalkulacyjny, a następnie zaznacz komórki, które chcesz jako pola wyboru.

2. Wybierz „Dane”, a następnie „Weryfikacja danych”.

3. Obok „Kryteria” wybierz „Pole wyboru”.

4. Kliknij opcję „Użyj niestandardowych wartości komórek”.

5. Obok „Zaznaczone” wprowadź liczbę.

· (Opcjonalnie) Obok „Niezaznaczone” wprowadź liczbę.

6. Obok „W przypadku nieprawidłowych danych” wybierz opcję sprawdzania poprawności.

· (Opcjonalnie) Aby wyświetlić komunikat sprawdzania poprawności po najechaniu kursorem na pole wyboru, obok „Wygląd” wybierz „Pokaż tekst pomocy sprawdzania poprawności”, a następnie dodaj swoją wiadomość.

7. Wybierz „Zapisz”.

Sprawdzone Arkusze Google

Arkusze Google umożliwiają współpracę dzięki funkcji pola wyboru arkusza kalkulacyjnego. Ta interaktywna lista kontrolna jest przydatna dla Twojego zespołu, aby odróżnić ukończone zadania w ramach projektu.

Funkcja dynamicznych wykresów nadąża za zmianami danych wprowadzanych do arkusza kalkulacyjnego, dzięki czemu wyświetlane informacje są zawsze dokładne.

Teraz, gdy pokazaliśmy Ci formuły, których można użyć do zsumowania liczby zaznaczonych pól w arkuszu kalkulacyjnym, jak znaleźć sumę na podstawie warunku i jak przekształcić te informacje w dynamiczny wykres, czy udało Ci się dowiedzieć, co musiałeś wiedzieć ze swojego arkusza kalkulacyjnego? Czy korzystasz z innych funkcji ułatwiających analizę danych? Opowiedz nam o tym w sekcji komentarzy poniżej.