Jak dodać rozmycie do obrazów za pomocą Paint.NET

Chociaż większość fotografów może być bardziej zainteresowana minimalizacją rozmycia na zdjęciach, rozmycie może być dobrym efektem do zastosowania na niektórych zdjęciach. Na przykład rozmycie jest skutecznym efektem ujęć akcji lub zdjęć, które zawierają poruszający się obiekt. W związku z tym niektóre pakiety oprogramowania do edycji obrazów zawierają opcje rozmycia. Darmowy edytor Paint.NET dla Windows 7, 8 i 10 to taki, który ma kilka przydatnych opcji rozmycia do edycji zdjęć.

Jak dodać rozmycie do obrazów za pomocą Paint.NET

Dodawanie rozmycia ruchu do obrazów

Po pierwsze, jeśli masz kilka ujęć akcji, spróbuj dodać rozmycie ruchu, aby uzyskać efekt ruchu i prędkości. Jest to efekt smug szybko poruszających się obiektów. Otwórz obraz w Paint.NET, aby go edytować i kliknij Efekty > Rozmycie. Spowoduje to otwarcie podmenu, które zawiera opcje efektu rozmycia Paint.NET. Wybierać Rozmycie w ruchu stamtąd, aby otworzyć okno pokazane poniżej.

paint.net rozmycie

Powyższe okno ma dwie podstawowe opcje efektu. Najpierw przeciągnij Dystans pasek, aby zwiększyć lub zmniejszyć efekt rozmycia. Przesunięcie paska w prawo spowoduje, że obraz stanie się całkowicie nieostry. Zaleciłem ustawienie tego paska na wartość od 40 do 60, aby zdjęcie było dość wyraźne, ale także zwiększyło wpływ rozmycia ruchu, jak poniżej.

paint.net rozmycie2

Następnie przeciągnij Kąt kółko, aby zmienić kierunek efektu rozmycia ruchu. Powinno to pasować do ogólnego kierunku tematu. Jeśli więc obiekt porusza się w lewo na zdjęciu, dostosuj kąt w kierunku bardziej wschodnim na okręgu, aby uzyskać ślad rozmycia od lewej do prawej.

ten Rozmycie w ruchu opcja stosuje efekt do pełnego obrazu, w tym tła, gdy masz jedną warstwę. Jednak możesz również zastosować efekt tylko do obszarów pierwszego planu obrazu, usuwając tło, jak opisano w tym przewodniku. Wymaga to wycięcia obszaru obrazu, a następnie ustawienia dla niego dwóch warstw.

paint.net rozmycie4

Po usunięciu tła za pomocą Magiczna różdżka opcji, zastosuj edycję rozmycia do obrazu i kliknij Warstwy >Importuj z plików. Wybierz, aby otworzyć oryginalny obraz przed edycją z dołączonym tłem. Wybierz obraz w górnej części okna Warstwy (naciśnij F7, aby otworzyć) i kliknij Przenieś warstwę w dół przycisk tam. Rozmyte obszary pierwszego planu nałożą się na tło, jak poniżej.

paint.net rozmycie3

Efekt rozmycia powiększenia

Rozmycie zoomu to opcja, która powoduje rozmycie ruchu na zewnątrz od centralnego punktu obrazu. Jest to więc efekt, który można skutecznie zastosować do zdjęć, które mają mocne punkty ostrości. Na przykład możesz dodać go do zdjęcia kwiatowego, takiego jak to poniżej.

paint.net rozmycie5

Możesz kliknąć Efekty >Rozmycie > Rozmycie zoomu aby otworzyć okno pokazane na zrzucie bezpośrednio poniżej. W oknie znajduje się mała miniatura zdjęcia. Kliknij lewym przyciskiem myszy i przeciągnij mały krzyżyk na tej miniaturze, aby przenieść rozmycie powiększenia do punktu centralnego na zdjęciu. Zwykle lepiej jest trzymać efekt powiększenia blisko środka zdjęcia.

paint.net rozmycie6

Następnie przeciągnij Kwota powiększenia suwak, aby skonfigurować wielkość powiększenia. Przeciągnij suwak tego paska dalej w prawo, aby zwiększyć efekt powiększenia. Jeśli przeciągniesz pasek do około 70 wartości, możesz uzyskać wynik bardziej podobny do pokazanego poniżej. Tak więc ten efekt z pewnością może dodać zdjęciu o wiele więcej energii i witalności.

paint.net rozmycie7

Dodaj rozmycie promieniste do zdjęć

ten Rozmycie promieniowe opcja jest kołową wersją bardziej liniowego efektu rozmycia ruchu. Jeśli więc uchwyciłeś obiekt na zdjęciu z bardziej kolistą ścieżką, jak wirujący fajerwerk na zdjęciu poniżej, może to być dobry efekt do zastosowania. To może być świetny efekt na wszystko, co się kręci.

paint.net rozmycie8

Wybierać Efekty > Rozmycie oraz Rozmycie promieniowe aby otworzyć okno narzędzia poniżej. Najpierw przesuń środek efektu do pozycji głównego obiektu na zdjęciu, przeciągając krzyżyk na miniaturze. Możesz też przeciągnąć górny i dolny pasek środkowy, aby przesunąć go w lewo/w prawo i w górę/w dół.

paint.net rozmycie14

Okno zawiera również Kąt kółko, za pomocą którego możesz dalej dostosowywać efekt. Im wyższa wartość kąta zostanie tutaj wybrana, tym bardziej obraz stanie się nieostry. Jeśli wybierzesz wyższą wartość, obraz będzie całkowicie nieostry. W związku z tym prawdopodobnie lepiej nie wybierać wartości znacznie większej niż pięć, aby zachować przejrzystość zdjęcia.

paint.net rozmycie9

Dodawanie rozmycia punktu ogniskowego do obrazów

ten Punkt centralny Opcja powoduje rozmycie obrazu wokół centralnego punktu ostrości, dzięki czemu obszar obrazu pozostaje ostry. Paint.NET nie zawiera tego wśród swoich domyślnych opcji, ale możesz dodać do niego wtyczkę Focal Point z tej strony. Kliknij ikonę Zip na tej stronie, aby zapisać jej skompresowany folder. Następnie rozpakuj skompresowany folder, otwierając go i wybierając Eksplorator plików Wypakuj wszystko opcja. Wyodrębnij wszystkie wtyczki Paint.NET do folderu Effects oprogramowania.

Następnie otwórz Paint.NET i możesz kliknąć Efekty >Rozmycie oraz Punkt centralny aby otworzyć okno pokazane bezpośrednio poniżej. Najpierw zaznacz obszar obrazu, który ma być wyostrzony, przeciągając dwa suwaki paska Focal Point w lewo iw prawo. Przeciągnij Rozmiar obszaru ostrości pasek suwaka dalej w prawo, aby rozwinąć część obrazu, na której jest utrzymywana ostrość.

paint.net rozmycie10

ten Współczynnik rozmycia oraz Limit rozmycia paski dostosowują stopień rozmycia wokół punktu centralnego. Przeciągnij oba paski w prawo, aby zwiększyć efekt rozmycia obrazu. Wtedy możesz mieć wydajność porównywalną z tą poniżej.

paint.net rozmycie11

Efekt rozmycia fragmentów

ten Fragment opcja to kolejny ciekawy efekt rozmycia. Nakłada to fragmenty obrazu na oryginał. W ten sposób skutecznie rozmywa obraz wieloma kopiami obrazu. Aby zastosować tę edycję, wybierz Efekty >Rozmycie oraz Fragment aby otworzyć okno narzędzia.

paint.net rozmycie12

ten Liczba fragmentów pasek dostosowuje liczbę kopii nałożonych na oryginał. Przeciągnij suwak tego paska dalej w prawo, aby zwiększyć liczbę fragmentów.

Jednak nie będzie to miało żadnego wpływu na obraz, jeśli Dystans suwak paska znajduje się po lewej stronie. Powinieneś więc przesunąć suwak tego paska dalej w prawo, aby zwiększyć odległość między fragmentami na zdjęciu. Wtedy obraz będzie coraz bardziej rozmyty, jak poniżej.

paint.net rozmycie13

Poniżej tych opcji znajduje się również Obrót okrąg. Przeciągnij linię wokół okręgu, aby skonfigurować kąt fragmentów obrazu. Na przykład wartość 90 przeniesie fragmenty bezpośrednio w górę zdjęcia.

To tylko niektóre z efektów rozmycia Paint.NET. Dzięki tym opcjom możesz dodać intrygujące efekty do zdjęć. Świetnie nadają się do wzmacniania iluzji ruchu na zdjęciach i dodawania trochę dodatkowego pizazzu do nudnych zdjęć.