Jak wyłączyć czat w Microsoft Teams

Microsoft Teams to świetny sposób na organizowanie zdalnych spotkań ze współpracownikami lub uczniami. Czasami jednak możesz chcieć uniemożliwić członkom zespołu wymianę prywatnych wiadomości na czacie ze sobą. W przypadku spotkań biznesowych może to pomóc w utrzymaniu konwersacji na miejscu i uniknąć pominięcia ważnych szczegółów. W przypadku zadań szkolnych ma to na celu zapobieganie rozpraszaniu uwagi i utrzymywanie koncentracji uczniów na lekcji.

Chociaż Microsoft Teams został specjalnie stworzony, aby umożliwić czatowanie w grupie, nadal możesz chcieć ograniczyć tę możliwość. Poniższe instrukcje szczegółowo opisują, jak wyłączyć czat w usłudze Microsoft Teams, gdy chcesz wyłączyć tę funkcję.

Jak wyłączyć czat w Microsoft Teams na komputerze z systemem Windows 10, Mac lub Chromebook?

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję czatu dla Microsoft Teams na komputerze, musisz być właścicielem zespołu. Ta opcja ogranicza funkcjonalność wiadomości tylko do właściciela zespołu i uniemożliwia członkom czatowanie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Microsoft Teams.

 2. W menu po lewej stronie kliknij drużynę, której czat chcesz wyłączyć.

 3. Kliknij menu Więcej opcji w prawym górnym rogu ekranu Zespoły. Powinna to być ikona trzech kropek.

 4. Z menu rozwijanego wybierz Zarządzaj kanałem.

 5. Powinieneś wtedy być w oknie Ustawienia kanału. Na karcie Uprawnienia kliknij Tylko właściciele mogą publikować wiadomości.

 6. Wyjdź z tego okna.

Przy tym ustawieniu tylko członkowie zespołu, którzy zostali wyznaczeni jako właściciele, będą mogli korzystać z czatu. Jeśli chcesz zmienić desygnację członka, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij nazwę drużyny w menu po lewej stronie.

 2. Kliknij ikonę Więcej opcji po prawej stronie nazwy zespołu. Będzie to ikona z trzema kropkami, a następnie kliknij Zarządzaj zespołem.

 3. W wyświetlonym oknie upewnij się, że jesteś na karcie Członkowie. Nazwy kart są wymienione w górnej części menu.

 4. Z listy członków zespołu kliknij strzałkę rozwijaną w prawej części każdego pola członka. Zmień oznaczenie z członka na właściciela. Ta osoba będzie teraz mogła rozmawiać.

 5. Odwrotna sytuacja też jest prawdziwa. Zmiana byłego właściciela na członka uniemożliwi mu korzystanie z czatu na stronie zespołu.

Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych ustawień zasad czatu, korzystając z Centrum administracyjnego Microsoft Teams. Aby otworzyć tę funkcję, musisz mieć służbowe lub szkolne konto Microsoft. Ponadto Twoje konto powinno być wyznaczone jako administrator globalny, w przeciwnym razie nie będziesz mógł wprowadzać żadnych zmian w ustawieniach zespołu. Jeśli masz konto administratora i chcesz zmienić ustawienia czatu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz stronę Microsoft Admin Center.
 2. W menu po lewej stronie zobaczysz wszystkie dostępne ustawienia. Kliknij Zasady dotyczące wiadomości.
 3. Kliknij Dodaj, aby utworzyć nową politykę wiadomości.
 4. Nazwij nową zasadę. Lepiej byłoby nadać mu opisową nazwę, aby móc ją później łatwo przypisać.
 5. Zobaczysz zestaw przełączników, które pozwolą Ci wybrać i wybrać określone ustawienia dla tej zasady. Aby usunąć czat, znajdź przełącznik Czat, a następnie go wyłącz.
 6. Po zakończeniu wybierania ustawień kliknij Zapisz.

Teraz, gdy masz zasady przesyłania wiadomości, które uniemożliwiają użytkownikom korzystanie z funkcji czatu, jedyne, co pozostało, to przypisanie członków do tej zasady. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. W oknie Microsoft Teams Admin Center Page kliknij opcję Messaging Policies w menu po lewej stronie.
 2. Kliknij nowo utworzoną politykę.
 3. W menu tuż nad zasadami kliknij Zarządzaj użytkownikami.
 4. Pojawi się wyskakujące okienko, w którym można wybrać użytkowników, którzy będą przestrzegać tej zasady przesyłania wiadomości. Wpisz imię członka, a następnie kliknij Dodaj.
 5. Kliknij Zastosuj. Użytkownicy, których dotyczą te zasady dotyczące wiadomości, nie będą teraz mogli korzystać z czatu.

Jeśli masz wielu członków i dodawanie ich pojedynczo jest niewygodne, możesz również przypisać zasady przesyłania wiadomości za pomocą menu Użytkownicy. Aby to zrobić:

 1. W menu po lewej stronie Centrum administracyjnego Microsoft Teams kliknij Użytkownicy.
 2. Wyświetlona zostanie lista wszystkich użytkowników w zespole. Możesz wybrać je wszystkie lub użyć filtrów za pomocą ikony ścieżki w prawym górnym rogu, aby wybrać poszczególnych członków.
 3. Po wybraniu użytkowników, którzy nie będą mogli korzystać z czatu, kliknij Edytuj ustawienia. Ikona powinna znajdować się w lewym górnym rogu listy członków.
 4. W polu rozwijanym Zasady przesyłania wiadomości wybierz utworzoną zasadę.
 5. Kliknij Zastosuj, aby zapisać wszystkie zmiany.
 6. Wszyscy członkowie, którzy zostali przypisani do polityki, nie będą mogli korzystać z czatu.

Jak wyłączyć czat w Microsoft Teams z Androida lub iPhone'a?

Funkcji czatu nie można edytować za pomocą aplikacji mobilnej Microsoft Teams. Jeśli chcesz wyłączyć czat dla członków lub skonfigurować zasady dotyczące wiadomości, musisz użyć komputerowej wersji aplikacji. Zapoznaj się z instrukcjami podanymi powyżej, aby zarządzać uprawnieniami do czatu.

Jeśli jest to opcja, której szukasz, pamiętaj, aby aktualizować swoją aplikację. Chociaż nie ma oficjalnego słowa od Microsoftu, można założyć, że pojawi się ono w pewnym momencie i zostanie zaktualizowane.

Dodatkowe często zadawane pytania

Oto niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących funkcji Microsoft Teams Chat.

Czy mogę usunąć historię czatu w aplikacji Teams?

Domyślnie możesz edytować lub usuwać już wysłane wiadomości czatu. Ograniczenie polega na tym, że jeśli nie jesteś właścicielem kanału, możesz usuwać tylko wiadomości, które wysłałeś. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz kanał, w którym wysłałeś wiadomość.

2. Znajdź wiadomość, którą chcesz usunąć, a następnie najedź na nią.

3. W wyświetlonym menu kliknij ikonę Więcej opcji. To będzie wyglądać jak trzy kropki.

4. Kliknij Usuń.

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, możesz uniemożliwić użytkownikom usuwanie wysłanych wiadomości. Aby to zrobić:

1. W menu po lewej stronie wybierz Drużynę, której jesteś właścicielem.

2. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie nazwy drużyny.

3. Kliknij Zarządzaj zespołem.

4. W menu na górze listy członków kliknij Ustawienia.

5. Kliknij Uprawnienia członków.

6. Kliknij Daj członkom opcję usuwania ich wiadomości i Daj członkom opcję edytowania ich wiadomości.

7. Wyjdź z okna. Pamiętaj, że właściciele nadal mogą usuwać swoją historię czatów.

Dostęp do tych samych opcji można uzyskać za pomocą strony Microsoft Admin Center i opcji Messaging Policies. Aby to zrobić:

1. Na stronie Microsoft Admin Center kliknij Messaging Policies w menu po lewej stronie.

2. Kliknij Dodaj, aby utworzyć nową politykę, lub kliknij Edytuj, aby zmienić ustawienia już istniejącej polityki.

3. Na liście opcji kliknij przełączniki Usuń wysłane wiadomości i Edytuj wysłane wiadomości.

4. Kliknij Zapisz.

5. Możesz teraz przypisać użytkowników do tej polityki. Osoby znajdujące się pod nim nie będą mogły usuwać ani edytować wiadomości, które już wysłały.

Jak wyłączyć powiadomienia czatu w Microsoft Teams?

Jeśli chcesz wyłączyć wyświetlanie powiadomień za każdym razem, gdy ktoś wysyła do Ciebie wiadomość w Microsoft Teams, możesz wyłączyć alerty w swoich ustawieniach. Jeśli chcesz to zrobić, wykonaj następujące kroki:

1. W oknie Microsoft Teams kliknij ikonę użytkownika. Będzie to w lewym górnym rogu ekranu Microsoft Teams.

2. Z menu rozwijanego kliknij Ustawienia.

3. W menu po lewej stronie kliknij Powiadomienia.

4. Zostaną wyświetlone indywidualne ustawienia dla każdego typu wiadomości. Kliknij strzałkę rozwijaną dla każdego ustawienia, a następnie wybierz opcję Wyłącz, jeśli jest dostępna. Niektórych ustawień, takich jak wzmianki osobiste, nie można wyłączyć. Możesz ograniczyć je tylko do banera, zamiast otrzymywać powiadomienia zarówno za pomocą banera, jak i wiadomości e-mail.

Jak usunąć kogoś z czatu Microsoft Teams?

Możesz usunąć osoby należące do Twojej grupy czatu tylko wtedy, gdy administrator lub właściciel zespołu zezwolił na tę opcję w ustawieniach. Jeśli ta opcja jest włączona, możesz usuwać osoby na czacie poprzez:

1. W oknie czatu kliknij ikonę, która pokazuje liczbę osób w grupie czatu.

2. Pojawi się rozwijane menu z nazwiskami wszystkich uczestników.

3. Najedź kursorem na nazwisko osoby, którą chcesz usunąć z grupy czatu.

4. Kliknij x po prawej stronie nazwy użytkownika.

5. Kliknij potwierdź w wyskakującym okienku.

6. Pozostali użytkownicy na czacie zostaną poinformowani, że użytkownik został usunięty z grupy.

7. Wszystkie posty usuniętego użytkownika nadal pozostaną w historii czatu. Nadal będą mogli czytać posty utworzone przed ich usunięciem, ale nie będą mogli zobaczyć nowych postów. Jeśli edytujesz którykolwiek z postów, które zostały utworzone przed usunięciem użytkownika, będzie on mógł zobaczyć zmiany.

Efektywne zarządzanie przebiegiem spotkań

Ograniczenie możliwości czatu Microsoft Teams pozwala członkom grupy skoncentrować się na danym temacie. Z tej funkcji należy jednak korzystać oszczędnie, ponieważ celem korzystania z Microsoft Teams jest przede wszystkim ułatwienie komunikacji. Ale dzięki kontrolowanej aplikacji zasad obsługi wiadomości możesz efektywnie zarządzać przebiegiem spotkania Microsoft Teams.

Czy znasz inne sposoby wyłączania czatu w Microsoft Teams? Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.