Jak edytować nagranie z zoomem

Upewnienie się, że w pełni wykorzystasz nagranie Zoom, może czasami wymagać wykonania edycji wideo. Na szczęście możesz łatwo przycinać swoje nagrania i wprowadzać wiele innych zmian, korzystając z różnych platform cyfrowej edycji wideo.

W tym artykule podamy instrukcje krok po kroku, jak edytować nagrania Zoom za pomocą kilku różnych programów.

Jak edytować nagranie z zoomem w iMovie

Wykonaj następujące kroki, aby edytować nagranie Zoom za pomocą iMovie:

 1. Otwórz iMovie i naciśnij przycisk z symbolem „+”. Wybierz opcję „Film”.

 2. Naciśnij „Importuj” u góry ekranu. Przejdź do nagrania Zoom, które chcesz edytować.

 3. Wybierz nagranie i naciśnij „Importuj wybrane”.

 4. Przeciągnij nagranie do sekcji osi czasu projektu, aby uzyskać dostęp do funkcji edycji.

 5. Jeśli chcesz przyciąć nagranie, możesz to zrobić, przeciągając punkt początkowy i końcowy do preferowanej lokalizacji początkowej/końcowej.

 6. Możesz także wstawiać motywy do nagrania, dołączając tytuły i przejścia. Naciśnij „Ustawienia” w prawym górnym rogu osi czasu projektu i wybierz „Motyw”. Wybierz motyw i kliknij „Zmień”.

 7. Aby dodać filtry do nagrania, przejdź do „Ustawienia”, wybierz „Filtr” i wybierz preferowany filtr.

 8. Po zakończeniu edycji naciśnij opcję „Udostępnij” i wybierz „Plik”.

 9. Wybierz właściwości, które chcesz zapisać, takie jak typ kompresji, jakość, rozdzielczość, format i tytuł.

 10. Na koniec naciśnij „Dalej”, wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać nagranie, i naciśnij „Zapisz”.

Możesz teraz znaleźć nagranie w wybranej lokalizacji.

Jak edytować nagranie z zoomem w chmurze

Oto, co musisz zrobić, aby uzyskać dostęp i edytować nagrania z chmury:

 1. Zaloguj się do swojego konta Zoom.

 2. Naciśnij opcję „Ustawienia”.

 3. Wybierz „Nagrania” znajdujące się po lewej stronie.

 4. Naciśnij „Nagrania w chmurze”.

 5. Wybierz nagranie, które chcesz edytować i zacznij regulować suwak, aby usunąć części nagrania, których już nie potrzebujesz.

 6. Nagranie zostanie teraz zapisane w Zoom Cloud, gdzie możesz je przeglądać, udostępniać i pobierać.

Jak edytować nagranie z zoomem w systemie Windows

Możesz użyć programu Zdjęcia do edycji nagrań Zoom. Oto jak:

 1. Kliknij nagranie prawym przyciskiem myszy, wybierz „Otwórz za pomocą” i naciśnij „Zdjęcia”.

 2. W aplikacji wybierz opcję „Edytuj i utwórz” w prawym górnym rogu. Wybierz „Przytnij”.

 3. Rozpocznij przycinanie nagrania, używając niebieskiego znacznika do określenia punktu początkowego i białego znacznika do ustalenia punktu końcowego. Aby upewnić się, że pozycje są prawidłowe, po zakończeniu edycji odsłuchaj swoje nagranie.

 4. Jeśli wszystko jest w porządku, najedź kursorem na prawy górny róg ekranu i wybierz opcję „Zapisz jako”.

 5. Wybierz lokalizację nagrania i naciśnij „Zapisz”.

 6. Poczekaj, aż program zapisze nagranie we wskazanej lokalizacji. Czas potrzebny na zakończenie procesu przez program zależy od szybkości komputera i rozmiaru pliku nagrania. W szczególności zabieg może trwać od 10 do 60 minut. Możesz śledzić proces, sprawdzając pasek postępu.

Jak edytować nagranie z zoomem w Camtasia

Najpierw musisz zaimportować nagranie Zoom do Camtasia. Ale nie martw się, proces zajmuje tylko kilka kliknięć:

 1. Przejdź do zakładki „Clip Bin”.

 2. Kliknij opcję „Importuj multimedia” znajdującą się w lewej górnej części ekranu.

 3. Spowoduje to otwarcie eksploratora plików, w którym znajdziesz nagranie Zoom.

 4. Kliknij nagranie i naciśnij „Otwórz”.

 5. Spowoduje to przeniesienie nagrania do sekcji „Clip Bin”, gdzie możesz je teraz edytować.

Aby edytować nagranie Zoom, oto jak musisz używać narzędzi Camtasia:

 1. Przeciągnij nagranie z obszaru „Clip Bin” na oś czasu znajdującą się poniżej.

 2. Jeśli chcesz usunąć określone części nagrania, wybierz nagranie i określ punkt początkowy i końcowy fragmentu nagrania, który chcesz usunąć, przeciągając wskaźnik linii.

 3. Kliknij wybrany fragment i usuń je, naciskając przycisk „Usuń” na klawiaturze.

 4. Odtwórz nagranie, aby upewnić się, że pominąłeś właściwą część nagrania. Jeśli popełniłeś błąd, naciśnij przycisk cofania znajdujący się tuż nad wskaźnikiem linii.

Jeśli potrzebujesz przyspieszyć lub spowolnić niektóre fragmenty nagrania, oto jak to zrobić:

 1. Wybierz sekcje, które chcesz przyspieszyć lub spowolnić, stosując tę ​​samą metodę, której użyłeś do edycji.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy sekcje nagrania i wybierz opcję „Clip Speed”. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego, w którym będziesz mógł dostosować prędkość sekcji.

 3. Ustaw żądaną prędkość wybranych sekcji.

 4. Posłuchaj nagrania, aby upewnić się, że prędkość jest odpowiednia.

Możesz teraz wyeksportować nagranie do innego programu. Oto jak uzyskać dostęp do tej funkcji:

 1. Przejdź do zakładki „Produkuj i udostępniaj”.

 2. Wybierz ponownie „Produkuj i udostępniaj” z listy.

 3. W następnym oknie wybierz format swojego nagrania.

 4. Podaj nazwę nagrania i miejsce, w którym chcesz je wyeksportować.

 5. Naciśnij „Zakończ”, aby rozpocząć proces eksportowania.

Jak edytować nagranie z zoomem w YouTube

Oto jak działa edycja nagrań Zoom w YouTube:

 1. Zapisz nagranie, które chcesz edytować i zaloguj się do YouTube.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawej górnej części ekranu, aby uzyskać dostęp do menu.

 3. Przejdź do sekcji „Twój kanał”.

 4. Naciśnij „Prześlij wideo”.

 5. Naciśnij opcję „Wybierz plik”.

 6. Znajdź film Zoom, który chcesz edytować, i naciśnij „Otwórz”.

 7. Wprowadź tytuł nagrania i wybierz preferencje odbiorców (np. jeśli chcesz udostępnić film dzieciom). Możesz także wstawić opis swojego filmu.

 8. Naciśnij „Dalej”. W tym momencie możesz wybrać, czy chcesz wstawić plansze końcowe, czy ekrany do filmu. Po zakończeniu naciśnij „Dalej”.

 9. Wybierz preferencje widoczności wideo i naciśnij przycisk „Zapisz”, gdy skończysz.

 10. Na następnej stronie będziesz mógł zobaczyć swój film, a także wcześniej przesłane filmy. Naciśnij symbol ołówka.

 11. Będąc w sekcji „Szczegóły wideo”, naciśnij przycisk „Edytor”.

 12. Użyj dostępnych narzędzi, aby osiągnąć pożądany efekt dla swojego filmu.

 13. Gdy skończysz, naciśnij opcję "Zapisz".

 14. Naciśnij "Zapisz" w następnym wyskakującym okienku, aby zastosować zmiany.

Teraz możesz pobrać edytowane wideo w formie pliku lub udostępnić je online.

Jak edytować nagranie z zoomem w Audacity?

Aby użyć Audacity do edycji nagrań Zoom, musisz najpierw zaimportować nagranie do programu:

 1. Wybierz nagranie, które chcesz edytować.

 2. Zaimportuj nagranie, przechodząc do „Plik”, a następnie „Importuj” i „Dźwięk”.

Możesz teraz rozpocząć edycję swojego nagrania. Oto jak korzystać z funkcji przycinania:

 1. W sekcji „Transport Toolbar” naciśnij „Skip to Start”.

 2. Kontynuuj naciskanie obrazu „Przycisk powiększenia”, aby powiększyć wyświetlany przebieg. Pozwoli ci to zobaczyć, gdzie zaczyna się dźwięk (gdzie zaczyna się właściwa rozmowa).

 3. Użyj narzędzia „SelectionPointer.png”, aby wybrać dokładną lokalizację, w której zacząłeś mówić.

 4. Przejdź do „Wybierz”, a następnie „Region” i „Track Start to Cursor”. Spowoduje to wybranie fragmentu wideo przed rozpoczęciem rozmowy.

 5. Wybierz „Edytuj” i wybierz opcję „Usuń”. Spowoduje to usunięcie wybranego dźwięku, a pozostałe części przesuną się w lewo. Możesz zastosować podobne podejście, aby usunąć część nagrania, która następuje po zakończeniu występu, a także wyeliminować wszelkie sekcje nagrania zawierające błędy lub inne niedociągnięcia.

Jeśli twoje nagranie nie jest tak głośne, jak potrzebujesz, możesz użyć Audacity, aby dostosować jego amplitudę. Oto, co musisz zrobić:

 1. Przejdź do „Wybierz”, a następnie „Wszystko”, aby wybrać całe nagranie. Możesz także użyć skrótu do tej funkcji, naciskając Ctrl + A.

 2. Wybierz opcję „Efekt” i wybierz „Normalizuj”. To znormalizuje głośność do -1 dB.

 3. Jeśli występują niepożądane rozbieżności głośności między prawym i lewym kanałem, zaznacz pole „Normalizuj kanały stereo niezależnie”.

 4. Zapisz edytowane nagranie, przechodząc do sekcji „Plik”, a następnie „Zapisz projekt”. Nazwij swój projekt i wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać nagranie.

Nagranie zostanie teraz zapisane na dysku, ale będziesz mógł je otworzyć tylko za pomocą Audacity, jeśli chcesz później wprowadzić inne zmiany. Nagranie można jednak odsłuchać w innych programach lub nagrać na płytę CD. Oto jak to zrobić:

 1. Wybierz sekcję „Plik”.

 2. Wybierz opcję „Eksportuj”.

 3. Wybierz „Eksportuj dźwięk”.

Jak edytować nagranie z zoomem w Panopto

Panopto umożliwia także edycję nagrań Zoom. Oto jak zaimportować nagranie do programu i je edytować:

 1. Przejdź do sekcji „Nagrania Panopto” znajdującej się po lewej stronie.
 2. Wybierz funkcję „Utwórz”.
 3. Wybierz opcję „Prześlij multimedia”.
 4. Zaimportuj nagranie Zoom, klikając i przeciągając nagranie do obszaru w środkowej części strony. Możesz także zaznaczyć pole w środkowej części strony i wybrać nagranie w plikach.
 5. Spowoduje to wyświetlenie paska postępu, który śledzi proces przesyłania. Po zakończeniu procesu możesz wyjść z okna.
 6. Po przesłaniu nagrania serwery Panopto będą potrzebować trochę czasu, aby nagranie było widoczne. Czas potrzebny serwerom na przetworzenie pliku zależy od natężenia ruchu na ich serwerach i rozmiaru pliku. Ogólnie proces ten może trwać od kilku minut w przypadku mniejszych plików do nawet 24 godzin w przypadku dużych nagrań.
 7. Po zakończeniu procesu tytuł nagrania zmieni kolor na niebieski. Oznacza to, że Twoje nagranie jest gotowe do edycji.
 8. Przejdź do „Edytuj”, aby uzyskać dostęp do opcji edycji.
 9. Kliknij czerwoną linię i zacznij ją przeciągać, aby wybrać sekcje nagrywania, które chcesz pominąć. Sekcje zmienią kolor na szary.
 10. Po zakończeniu wybierania fragmentów nagrania, które chcesz edytować, wybierz opcję „Zastosuj”.
 11. Naciśnij „OK”, aby opuścić edytor i poczekaj, aż zmiany zaczną obowiązywać.

Wykorzystaj swój zoom w pełni

Niezależnie od tego, czy regularnie odbywasz spotkania biznesowe, czy prowadzisz zajęcia i wykłady, posiadanie Zoomu do dyspozycji podczas pandemii jest niezbędne. Jednak nie powinieneś pozwolić, aby Zoom wykonywał całą pracę podczas twoich projektów. Zamiast tego edytowanie nagrań doprowadzi do bardziej przejrzystych komunikatów, co może skutkować ogólnym wzrostem wydajności. Teraz, gdy wiesz, jak modyfikować nagrania Zoom, nie ma powodu, aby przegapić wszystkie dostępne możliwości edycji.

Czy próbowałeś edytować swoje nagrania Zoom? Jakiego programu używałeś? Czy proces był prosty, czy też miałeś trudności z zarządzaniem narzędziami swojego programu? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.