Jak zablokować wiersz w Arkuszach Google

Arkusze Google są przydatne na wiele sposobów. Ale to nie znaczy, że usługa nie może czasami onieśmielać. Za każdym razem, gdy pracujesz z arkuszami kalkulacyjnymi, możesz zrobić wiele, aby dostosować i zoptymalizować dane, czy to za pomocą filtrów, różnych widoków, określonych formuł i tak dalej.

Jak zablokować wiersz w Arkuszach Google

W arkuszu kalkulacyjnym Google można zrobić dwie wspaniałe rzeczy. Po pierwsze, zablokuj pewne informacje na ekranie. Po drugie, chroń określone zestawy danych przed edytowaniem po wysłaniu pliku do kogoś innego. Oto, jak możesz zrobić obie rzeczy.

Ochrona rzędu lub kolumny

Możesz pójść jeszcze dalej, blokując wiersze i kolumny. Możesz użyć tego samego podejścia, co w przypadku komórek i użyć funkcji ochrony.

Wybierz cały wiersz lub kolumnę.

Kliknij kartę Dane.

Wybierz opcję Chroń arkusz i zakresy.

W razie potrzeby zmodyfikuj wybór. Kliknij przycisk Ustaw uprawnienia.

Przejdź do sekcji Zakres.

Zastosuj ograniczenia dotyczące tego, kto może edytować zakres.

Jeśli nie chcesz przyznawać uprawnień redaktora nikomu innemu, kliknij opcję Tylko Ty.

Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować zmiany i uprawnienia.

Zablokuj wiersz na komputerze stacjonarnym lub laptopie

Uruchom aplikację Arkusze Google. Wybierz wiersz, który chcesz zablokować. Następnie wykonaj następujące kroki:

Kliknij przycisk Widok na górnym pasku.

Wybierz opcję Zamroź.

zamrażać

Wybierz, ile wierszy chcesz.

Możesz użyć tej samej metody, aby zablokować kolumnę lub wiele wierszy lub kolumn. Aby zablokować lub zablokować wiele wierszy lub kolumn, możesz użyć narzędzia zaznaczania przeciągania.

Aby odblokować wybór, po prostu przejdź do zakładki Widok, wybierz menu Zamroź i wybierz Bez wierszy i Bez kolumn.

Jak zablokować komórkę

Możesz także bardziej dostosować swoje arkusze kalkulacyjne, aby upewnić się, że żadne dane nie zostaną przypadkowo zmodyfikowane. Na przykład możesz zablokować pojedynczą komórkę lub wiele komórek zamiast całych wierszy lub kolumn.

Otwórz arkusz kalkulacyjny. Kliknij komórkę, którą chcesz zablokować.

Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Chroń zakres.

ochraniać

W menu Chronione arkusze i zakresy wprowadź opis.

chronić arkusze i zakresy

W razie potrzeby zmodyfikuj wybór zakresu.

Kliknij przycisk Ustaw uprawnienia.

Teraz komórka z pozostaje taka, jaka była, bez względu na to, jakie inne modyfikacje zostaną wykonane w arkuszu kalkulacyjnym. Może to być bardzo przydatne podczas tworzenia arkuszy wylogowania, ponieważ możesz zablokować formuły dat na miejscu i pozostawić inne pola do edycji. Należy jednak pamiętać, że każdy edytor arkuszy może nadal zmieniać uprawnienia lub edytować zablokowane pola, podobnie jak właściciel arkusza.

Ochrona rzędu lub kolumny

Możesz pójść jeszcze dalej, blokując wiersze i kolumny. Możesz użyć tego samego podejścia, co w przypadku komórek i użyć funkcji ochrony.

Wybierz cały wiersz lub kolumnę.

Kliknij kartę Dane.

zakładka danych

Wybierz opcję Chroń arkusz i zakresy. W razie potrzeby zmodyfikuj wybór.

Kliknij przycisk Ustaw uprawnienia.

Przejdź do sekcji Zakres.

Zastosuj ograniczenia dotyczące tego, kto może edytować zakres.

Jeśli nie chcesz przyznawać uprawnień redaktora nikomu innemu, kliknij opcję Tylko Ty.

Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować zmiany i uprawnienia.

Zamrażanie a blokowanie

Czasami te dwa terminy są mylone. Zamrożenie wiersza lub kolumny to akcja, która blokuje wybrane wiersze, ale tylko z perspektywy interfejsu użytkownika. Dlatego możesz dowolnie przewijać arkusz kalkulacyjny, ale te wiersze zawsze pozostaną widoczne u góry.

Funkcja blokowania lub funkcja ochrony jest nieco inna. Wykonanie tego w wierszu, kolumnie, a nawet pojedynczej komórce uniemożliwi jego edycję. Oczywiście w oparciu o to, jakie uprawnienia ustawiłeś i jak ustawiłeś uprawnienia do edycji.

Zamrożenie niektórych części arkusza kalkulacyjnego może być przydatne, jeśli chcesz zachować na wierzchu określone informacje, takie jak nagłówki, daty, godzina itp.

Blokowanie może zapobiec modyfikowaniu jakichkolwiek danych przez nikogo oprócz Ciebie.

Optymalizacja arkuszy kalkulacyjnych Google

Arkusze kalkulacyjne Google to fantastyczna aplikacja, która umożliwia dogłębną personalizację prawie wszystkiego. Jest to również tani sposób na korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych w miejscu pracy bez konieczności popisywania się innymi drogimi edytorami arkuszy. Dodatkowo, korzystając z funkcji ochrony, możesz również upewnić się, że nikt nie ingeruje w Twoje dane, zapisz je.