Jak zablokować formułę w Arkuszach Google

Arkusze Google ułatwiają współpracę ze współpracownikami w arkuszach kalkulacyjnych dzięki łatwym opcjom udostępniania. Niestety, gdy korzystanie z tego samego arkusza kalkulacyjnego przez wiele osób jest tak proste, użytkownik może również celowo lub nieumyślnie zmienić krytyczne formuły, na których opiera się arkusz kalkulacyjny. Akcje mogą wprowadzić cały arkusz w chaos. Dobrą wiadomością jest to, że Arkusze Google zapewniają dużą kontrolę nad uprawnieniami użytkowników.

Blokowanie komórek to doskonały sposób na ochronę formuł arkusza kalkulacyjnego przed nieautoryzowanymi zmianami, dzięki czemu nikt nie będzie mógł edytować jego funkcji. Jeśli jesteś użytkownikiem programu Excel, możesz zainteresować się innym artykułem o blokowaniu formuł programu Microsoft Office Excel, ale blokowanie komórek arkusza kalkulacyjnego w Arkuszach Google nie odbywa się w taki sam sposób, jak w programie Excel. Ochrona formuł w Arkuszach Google nie wymaga hasła. Dzięki temu nie musisz wprowadzać hasła, aby odblokować ochronę komórek, aby edytować własne arkusze kalkulacyjne.

Niezależnie od tego, Arkusze Google nie zapewniają tak wielu opcji konfiguracji blokowania jak Excel, ale zawierają więcej formuł blokowania, co w większości przypadków jest więcej niż wystarczające. ten „Zabezpieczone arkusze i zakresy” narzędzie blokuje komórkę lub zakres komórek ze wszystkich edycji, a ponadto ma inne opcje niestandardowe.

Zablokuj cały arkusz

Jeśli chcesz zezwolić innym użytkownikom tylko na wyświetlanie (nie na edycję), najprostszym sposobem jest zablokowanie całego arkusza.

Najpierw otwórz arkusz kalkulacyjny zawierający komórki z formułami, które chcesz zablokować. Aby chronić wszystkie komórki w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij strzałkę skierowaną w dół na karcie arkusza obok nazwy arkusza w lewym dolnym rogu arkusza kalkulacyjnego i wybierz Chroń arkusz, co otworzy Chronione arkusze i zakresy okno dialogowe, jak pokazano w poniższym przykładzie

Alternatywnie możesz również wybrać Chroń arkusz z Narzędzia menu rozwijalne. To otworzy Chronione arkusze i zakresy okno dialogowe, jak pokazano poniżej.

W oknie dialogowym Chronione arkusze i zakresy wykonaj następujące kroki:

 1. wciśnij Ustaw uprawnienia przycisk, aby otworzyć dalsze uprawnienia do edycji
 2. Kliknij Określ, kto może to edytować zakres Przycisk radiowy
 3. Następnie wybierz Tylko ty z menu rozwijanego.
 4. wciśnij Gotowe zablokować arkusz kalkulacyjny

To zablokuje wszystkie komórki arkusza dla każdego, komu go udostępnisz. Jeśli ktoś spróbuje zmodyfikować formułę, otworzy się komunikat o błędzie: „Próbujesz edytować chronioną komórkę lub obiekt.

Zablokuj wybraną komórkę lub zakres komórek

Aby chronić formuły w różnych komórkach, możesz zaznaczyć zakres lub zaznaczyć jedną komórkę naraz, jeśli są one rozmieszczone w różnych miejscach arkusza.

Notatka: Jeśli ty wybierz komórkę, która jest już chroniona, nowy wpis nie zadziała , pozostawiając komórki do edycji przez każdego, kto ma uprawnienia do edycji. Pamiętaj, aby najpierw sprawdzić wszystkie aktualnie chronione komórki przed wybraniem nowej komórki lub zakresu komórek do ochrony.

Jeśli potrzebujesz tylko zablokować jedną lub więcej komórek z formułą w Arkuszach Google, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:

 1. Wybierz komórkę lub zakres komórek, które chcesz chronić.

 2. Kliknij "Dane" w górnym menu rozwijanym, a następnie wybierz „Chronione arkusze i zakresy”.

 3. w „Chronione arkusze i zakresy” ustawienia, wybierz „Dodaj arkusz lub zakres”.

 4. Utwórz nazwę chronionej komórki lub zakresu komórek w górnym polu. Potwierdź komórki określone w drugim polu, które jest już wyświetlane, jeśli wybrałeś je w pierwszym kroku. Po zakończeniu kliknij „Ustaw uprawnienia”.

 5. Wybierz opcje ochrony w oknie „Uprawnienia do edycji zakresu”. Opcja ostrzeżenia to miękkie ustawienie ochrony, które umożliwia edycję, ale ostrzega użytkownika, który nie jest przeznaczony do edycji. Ograniczona opcja pozwala wybrać, kto może edytować zakres komórek formuły. Kliknij „Gotowe”, gdy jesteś zadowolony z ustawień.

 6. Twoje nowe ustawienie ochrony jest teraz wyświetlane w „Chronione arkusze i zakresy” ustawienia po prawej stronie arkusza.

Zmiana/edycja zablokowanych zakresów komórek i ich ustawień

Jako autoryzowany redaktor musisz poprosić o pozwolenie na edytowanie chronionych komórek i zakresów formuł, kontaktując się z właścicielem. Jako właściciel możesz domyślnie edytować chronioną zawartość, a ponadto możesz edytować istniejące ustawienia ochrony.

Jeśli chronione zakresy komórek nie działają i musisz je edytować lub znaleźć „nakładające się” komórki (jak wspomniano wcześniej), wykonaj następujące kroki.

 1. Aby edytować chroniony wpis, kliknij pole elementu, a pojawią się opcje ustawień. Jeśli już zamknąłeś przybornik, przejdź do „Narzędzia -> Chronione arkusze i zakresy”. Uderzyć "Anuluj" w przyborniku, jeśli chce nowego wpisu i wróci do listy chronionej, jak pokazano poniżej.

 2. Jeśli wybrałeś wpis powyżej do edycji, otrzymasz nowe okno przybornika, które wyświetla nazwę wpisu i zakres komórek, jak pokazano poniżej. W razie potrzeby możesz dostosować nazwę i zakresy komórek. Aby uzyskać uprawnienia użytkownika, kliknij „Zmień uprawnienia”.

 3. w „Uprawnienia do edycji zakresu” w oknie, dostosuj ustawienia użytkownika zgodnie z potrzebami.

 4. Jeśli wybrałeś "Zwyczaj" powyżej wybierz, komu chcesz otrzymać uprawnienia do edycji. Może być konieczne powtórzenie kroków 1-3 powyżej dla innych wpisów zakresu komórek, jeśli ma to zastosowanie.

 5. Jeśli chcesz usunąć wpis, wybierz go z zablokowanej listy, a następnie kliknij ikonę kosza, aby wybrać go do usunięcia.

 6. Pojawi się okno z potwierdzeniem autoryzacji usunięcia.

W ten sposób możesz zapewnić, że formuły w arkuszach kalkulacyjnych Arkuszy Google nie zostaną usunięte ani zmodyfikowane przez nieautoryzowanych użytkowników. Może Ci się również spodobać ten artykuł o tym, jak uzyskać wartość bezwzględną w Arkuszach Google.

Czy masz jakieś wskazówki lub porady dotyczące ochrony Arkuszy Google? Proszę o komentarz poniżej.