Jak zrobić wykres punktowy w Arkuszach Google

Podczas analizy danych wykres punktowy jest jednym z najłatwiejszych sposobów odkrywania relacji między dwiema zmiennymi. A najlepsza część? Można to zrobić w Arkuszach Google.

W tym przewodniku wyjaśnimy, jak utworzyć wykres punktowy w Arkuszach Google.

Dlaczego wykres punktowy?

Wykres punktowy jest przydatny podczas analizy danych, ponieważ:

 1. Pomaga określić trend w danych.
 2. Możesz faktycznie zobaczyć zakres danych, czyli zarejestrowane wartości maksymalne i minimalne.
 3. Pomaga ujawnić zarówno liniowe, jak i nieliniowe relacje między zmiennymi.
 4. Jego interpretacja jest prosta.

Jak zrobić wykres punktowy w Arkuszach Google

Tworzenie wykresu punktowego w Arkuszach Google jest dość proste.

 1. Zaznacz dane, które chcesz wykreślić na wykresie. Aby to zrobić, kliknij pierwszą komórkę, a następnie przeciągnij myszą nad wszystkimi innymi komórkami, które chcesz narysować.

 2. W menu u góry arkusza kalkulacyjnego wybierz „Wstaw”.

 3. W wyświetlonym menu rozwijanym kliknij „Wykres”. Spowoduje to uruchomienie wykresu w arkuszu kalkulacyjnym, zwykle po prawej stronie danych. Wykresowi towarzyszy pasek boczny edytora wykresów.

 4. Domyślnie Google jest zaprogramowane do wyświetlania wykresu, który uważa za najlepszy dla danych. W większości przypadków wyświetli wykres punktowy. Ale jeśli nie, przejdź do kroku piątego.

 5. Na pasku bocznym edytora wykresów wybierz „Konfiguracja”.

 6. Kliknij „Typ wykresu”. Pojawi się menu rozwijane.

 7. Aby przekonwertować wykres na wykres punktowy, przewiń menu rozwijane i wybierz „Wykres punktowy”. Może pojawić się ponownie w sekcji „Sugerowane” lub „Inne”, w zależności od domyślnej analizy danych Google.

 8. W tym momencie dla danych powinien pojawić się wykres punktowy.

Jak dostosować wykres punktowy w Arkuszach Google

Dobrą rzeczą w przypadku wykresów punktowych w Arkuszach Google jest to, że możesz dostosować prawie każdy aspekt wykresu. To obejmuje:

 1. Zmiana koloru tła;

 2. Zmiana tekstu lub pozycji tytułu wykresu z, powiedzmy, osi poziomej na oś pionową;

 3. Zmiana koloru kropek na wykresie punktowym, np. z niebieskiego na czerwony; lub

 4. Dodawanie linii siatki i patyczków.

Aby wykonać dowolną z tych czynności, po prostu wybierz „Dostosuj” na pasku bocznym edytora wykresów.

Jak zrobić wykres punktowy w Arkuszach Google z linią najlepszego dopasowania

Wykresy punktowe generalnie oferują wiele korzyści, ale mogą nie dać zbyt dużego wglądu, zwłaszcza podczas analizy dużego zestawu danych. Aby dowiedzieć się, czy w danym zestawie danych istnieje dostrzegalny wzorzec, możesz dodać linię najlepszego dopasowania.

Linia najlepszego dopasowania, zwana również linią trendu, to linia, która biegnie przez wykres punktowy w celu pokazania ogólnego kierunku, w którym zdają się podążać Twoje dane. Innymi słowy, próbuje wykreślić punkty danych, które najlepiej wyrażają związek między zmiennymi użytymi w analizie.

Linia najlepszego dopasowania jest przydatna na trzy sposoby:

 1. Pomaga określić, czy zmienne wykazują dowody silnej korelacji (współruchu). Jeśli zmienne są silnie skorelowane, większość punktów danych będzie bardzo blisko linii najlepszego dopasowania.

 2. Pokazuje trend w danych. Może łatwo pokazać, czy istnieje trend wzrostowy, czy spadkowy.

 3. Pokazuje punkty danych, które są zbyt daleko od linii najlepszego dopasowania.

Po opracowaniu wykresu punktowego w Arkuszach Google linię najlepszego dopasowania można dodać w kilku prostych krokach:

 1. Na pasku bocznym edytora wykresów kliknij „Dostosuj”.

 2. W wyświetlonym menu rozwijanym kliknij "Seria".

 3. Przewiń w dół i zaznacz pole obok „Linia trendu”.

Czasami pasek boczny edytora wykresów może zniknąć po utworzeniu wykresu punktowego. Aby go ponownie uruchomić:

 1. Kliknij wykres punktowy. Powinieneś zobaczyć trzy małe kropki w prawym górnym rogu wykresu punktowego. Te kropki tworzą wielokropek wykresu.

 2. Kliknij wielokropek.

 3. Wybierz „Edytuj wykres”.

Jak zrobić wykres punktowy w Arkuszach Google

Jeśli wykres słupkowy lub liniowy sprawia, że ​​dane wyglądają na nieco zaśmiecone, idealnym rozwiązaniem może być wykres punktowy. Oto jak możesz to zrobić:

 1. Zaznacz pierwszą kolumnę danych, przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przejdź do podświetlania innych kolumn, które chcesz wykreślić, klikając ich nazwy lewym przyciskiem myszy.

 2. Kliknij ikonę wykresu w menu u góry arkusza roboczego. W Arkuszach Google ikona wykresu ma postać małego kwadratu z trzema pionowymi słupkami.

 3. Domyślnie Arkusze Google otwierają wykres, który najlepiej pasuje do danych, a w większości przypadków będzie to wykres punktowy. Jeśli otworzy się inny rodzaj wykresu, przejdź do kroku 4.

 4. Na pasku bocznym edytora wykresów wybierz „Konfiguracja”.

 5. Kliknij „Typ wykresu”. Pojawi się menu rozwijane.

 6. Aby przekonwertować wykres na wykres punktowy, przewiń menu rozwijane i wybierz „Wykres punktowy”.

Dodatkowe często zadawane pytania

Jak zrobić przeciętny wykres w Arkuszach Google?

Oprócz wykresu punktowego i linii najlepszego dopasowania, czasami możesz chcieć dodać średnią linię do wykresu. Może to pomóc w wyodrębnieniu punktów danych, które są powyżej lub poniżej średniej. Oto jak możesz to zrobić:

• Wstaw swoje dane do Arkusza Google.

• Utwórz nową kolumnę i nazwij ją „Średnia”.

• Wprowadź następującą formułę w pierwszej komórce w kolumnie „Średnia”:

a) = średnia(B1:B10)

b) B1 i B10 w tym przypadku reprezentują komórki zawierające odpowiednio pierwszy i ostatni punkt danych.

• Wciśnij Enter." W tym momencie Arkusze Google automatycznie wygenerują średnią danych zawartych w określonych komórkach.

• Kliknij pierwszą komórkę w kolumnie „Średnia”.

• Gdy kursor znajduje się w prawym dolnym rogu pierwszej komórki, przeciągnij myszą na inne komórki w określonym zakresie. Spowoduje to automatyczne powtórzenie średniej wartości w każdej z tych komórek.

• Kliknij ikonę wykresu w menu u góry arkusza roboczego. Tak jak poprzednio, Arkusze Google otworzy wykres, który najlepiej pasuje do Twoich danych. Będzie w nim wykres liniowy wskazujący średnią wartość twoich danych. Możesz zmienić typ wykresu, otwierając pasek boczny edytora wykresów.

Jak wykreślić wykres punktowy w programie Excel?

Aby wykreślić wykres punktowy w programie Excel:

• Otwórz arkusz zawierający dane.

• Zaznacz dane. Aby to zrobić, kliknij pierwszą komórkę zawierającą dane, które chcesz wykreślić w rozproszeniu, a następnie przeciągnij myszą nad wszystkimi innymi komórkami.

• Kliknij „Wstaw”, a następnie wybierz „Rozproszę”.

Co to jest wykres punktowy w programie Excel?

Wykres punktowy, znany również jako wykres punktowy, pokazuje związek między dwiema zmiennymi w przestrzeni dwuwymiarowej. Pomaga pokazać, jak rozkłada się zestaw danych z dwóch zmiennych. Może na przykład pomóc w ustaleniu, czy istnieje związek między liczbą odwiedzin Twojej witryny przez klientów a liczbą sprzedaży dokonanych w danym dniu.

Podobnie może pomóc w ustaleniu, czy istnieje związek między wzrostem a masą ciała w grupie osób.

Jak zrobić wykres XY w Arkuszach Google?

• Zaznacz zestaw danych, który chcesz wykreślić na wykresie

• Wybierz „Wstaw” w menu na górze arkusza. Alternatywnie możesz kliknąć ikonę „Wykres” na pasku narzędzi.

Jak zrobić wykres punktowy z wieloma zestawami danych w Arkuszach Google?

Zwykle używamy wykresów punktowych, gdy chcemy zrozumieć związek między tylko dwiema zmiennymi: jedną zmienną niezależną, która pojawia się na osi X, i jedną zmienną zależną, która kreśli się na osi Y. Jednak wykres punktowy może również pomieścić trzy lub więcej zmiennych.

Aby wykreślić wiele zestawów danych w arkuszach Google:

• Wstaw swoje dane do Arkusza Google. Pamiętaj, aby najpierw wprowadzić zmienną niezależną. Dzieje się tak, ponieważ Arkusze Google są zaprogramowane tak, aby interpretować pierwszą kolumnę danych jako zmienną niezależną, a wszystkie pozostałe kolumny jako zmienne zależne.

• Zaznacz wszystkie dane, które mają być wykreślone w rozproszeniu.

• Kliknij ikonę „Wykres” na pasku narzędzi.

• Jeśli Arkusze Google domyślnie nie otwierają wykresu punktowego, przejdź do kroku 5.

• Na pasku bocznym edytora wykresów wybierz „Ustawienia”.

• Kliknij „Typ wykresu”. Pojawi się menu rozwijane.

• Aby przekonwertować wykres na wykres punktowy, przewiń menu rozwijane i wybierz „Wykres punktowy”.

Przenieś analizę danych na wyższy poziom

Kreator wykresów Arkuszy Google może pomóc w konwersji pozornie skomplikowanego zestawu danych w imponujące wykresy i wykresy, które są łatwe do interpretacji. Dzięki tym informacjom nic nie stoi na przeszkodzie, abyś od razu zaczął tworzyć swój pierwszy wykres punktowy. Jak używać wykresów Arkuszy Google do wyświetlania danych? Czy masz jakieś hacki, którymi możesz się podzielić z innymi entuzjastami danych? Zaangażujmy się w komentarze.